Vanuit alle windstreken uit de provincie Antwerpen zijn vandaag land- en tuinbouwers in colonnes met hun tractoren naar Merksplas getrokken. Daar had de start van de actie ‘Zet de boer niet botweg aan de kant’, een organisatie van Boerenbond, Groene Kring en Ferm voor agravrouwen, plaats.

Boeren reden zelf naar Merksplas of sloten zich aan bij colonnes, die uit Hoogstraten, Ravels en Kasterlee zijn vertrokken. Even voor de middag werd op de markt van Merksplas en in de omliggende straten verzameld.

dfdd
fd
dfd
dfd

Op de markt van Merksplas had vervolgens het officiële startmoment plaats. Er waren toespraken van Lode Ceyssens (voorzitter Boerenbond), Bert De Keyser (voorzitter Boerenbond Antwerpen), Maarten Moermans (Groene Kring) en Frank Wilryckx (burgemeester Merksplas).

"Stop met praten over boeren en begin mét de boeren te praten", klonk het dinsdag tijdens de speech van Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens. "De teleurstelling van de voorbije dagen is omgeslagen in actiebereidheid. Boeren werken zich uit de naad, maar voelen zich niet gerespecteerd door het beleid."

Keurslijf van drempelwaarden

Vooral Europa was kop van jut in Merksplas. Opgelegde data om te zaaien, de natuurherstelwet of subsidies voor herbebossing zijn de boeren allemaal een doorn in het oog. Ze spreken over een "spaghetti aan regelgeving, tot in het absurde". "Boeren worden in een keurslijf van drempelwaarden geduwd waar ze weinig impact op hebben, maar die wel zeer grote gevolgen voor hun onderneming hebben."

Verder wijzen de boeren op het feit dat het akkoord dat de landbouw- en milieuorganisaties gemaakt hebben om de waterkwaliteit te verbeteren, niet in beleid wordt omgezet omdat het "onvoldoende zal zijn voor Europa".

Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring, gaf aan dat de onzekerheid om te investeren een grens bereikt heeft. "Als we in de toekomst ons eigen voedsel willen produceren, moeten onze boeren ondersteund worden, in plaats van ze te overladen met zoveel bijkomende voorwaarden dat ze er de brui aan geven", aldus Moermans.

Botten omgekeerd op stokken

Op de markt van Merksplas werden ook symbolisch botten omgekeerd op bezemstelen op strobalen gezet. Uit teken van protest en gevolg gevend aan onze actie ‘Zet de boer niet botweg aan de kant’. Die symbolische daad werd ook opgevolgd door de verschillende sprekers. Op die manier willen we graag onze drie hoofdpunten kracht bijzetten.

dfd
dffd
df
Wij hebben drie heel duidelijke vragen aan de overheden op alle niveaus.
  1. Stop met onze boeren te overladen met regels. De kalenderlandbouw is daar het mooiste voorbeeld van. Onze boer kan pas bemesten en zaaien als het weer en de bodem het toelaten;
  2. Als we onze boeren extra inspanningen opleggen, dan moet men daar ook een eerlijke prijs voor betalen. En als de consument het verschil met minder duurzame producten van elders in de wereld niet wil betalen, en we kunnen onze markt niet afschermen tegen de invoer van die producten, is er maar één oplossing: een structurele en eerlijke financiering voor al die geleverde extra inspanningen;
  3. Onze boeren hebben nood aan rechtszekerheid. Als zij duurzaam investeren gaat dat over afschrijvingen op lange termijn. Zij zijn dan ook niks gebaat met vergunningen die op elk moment kunnen aangevochten worden en met regelgeving die voortdurend verandert.
Acties in Gent, Roeselare, Kampenhout-Sas en Genk

Er volgen later nog acties in Gent (donderdag 1 februari), Roeselare (vrijdag 2 februari), Kampenhout-Sas (vrijdag 2 februari) en Genk (vrijdag 9 februari).

Bron/foto's: Lieven Vancoillie/Sanne Nuyts/Basiel Dehasselair.