Menu

Zenuwachtigheid door Afrikaanse varkenspest

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

De opmars van de Afrikaanse varkenspest lijkt niet te stuiten. In Oost-Europa zijn intussen Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië Hongarije, Roemenië en Bulgarije getroffen. Aangezien het virus niet alleen via everzwijnen verspreid wordt maar ook door transport, kan de varkenspest heel snel in onze contreien opduiken. Het is dan ook van het allergrootste belang om insleep van de ziekte te voorkomen. Met drie flyers wil het FAVV de sector, de jagers en het brede publiek wijzen op het gevaar van varkenspest.

Virus verspreidt zich snel

De Afrikaanse varkenspest verspreidt zich razendsnel in het oosten van Europa. In de eerste 8 maanden van dit jaar werden in EU al 4800 gevallen gemeld, namelijk 3800 gevallen bij everzwijnen en 1000 haarden op kleine varkenshouderijen en professionele varkensbedrijven. Daarmee komt de teller nu al boven het aantal haarden dat in het volledige jaar 2017 geteld werd. In 2017 waren er immers 4100 besmettingen, waarvan 250 bij gedomesticeerde varkens.

In Polen werden er 1800 gevallen gemeld, maar daar lijkt de ziekte zich vooralsnog binnen de afgebakende gebieden te verspreiden. De toestand in Bulgarije is momenteel zeer zorgwekkend. Sinds de varkenspest er in het late voorjaar opdook, zijn er al meer dan 750 uitbraken vastgesteld. Het virus verspreidt zich snel en het lijkt erop dat het hele land over een paar maanden als besmet gebied beschouwd mag worden. De overheid heeft de situatie absoluut niet in de hand en dat veroorzaakt extra zenuwachtigheid in de varkenssector.

En kleine maand geleden is de Afrikaanse varkenspest ook opgedoken in China. Intussen zijn er officieel zeven haarden gemeld in vijf provincies. Het feit dat de haarden honderden kilometers van elkaar verwijderd liggen, kan erop wijzen dat het virus wellicht al verder verspreid is. Het virus wordt in China vooral via varkenstransport overgedragen. In een poging om het virus onder controle te krijgen heeft de Chinese overheid nu alle varkenstransporten in de getroffen provincies verboden. Hoewel de oorsprong van de epidemie nog niet duidelijk is, wordt met een beschuldigende vinger naar Rusland gewezen. Aangezien begrippen als bioveiligheid er nog niet ingeburgerd zijn, verwacht men dat het virus zich verder zal uitbreiden en ook naar andere landen in de regio zal overslaan.

FAVV informeert

In de taskforce rond Afrikaanse varkenspest, die het FAVV afgelopen voorjaar in het leven geroepen heeft, werd onderstreept dat we moeten voorkomen dat het virus ons land binnenkomt. Een haard bij ons zou heel zware gevolgen hebben voor onze varkenshouderij, aangezien de export onmiddellijk in het gedrang komt. Een van de besluiten was dat er een grote sensibiliseringscampagne nodig is om iedereen die in de ‘besmette’ regio’s komt erop attent te maken dat zij het virus kunnen meebrengen naar ons land. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar toeristen en jagers van bij ons die er actief zijn, maar vooral ook naar de transportsector en naar werknemers die uit deze regio’s afkomstig zijn. Ze moeten het advies krijgen om sowieso geen varkensvlees mee te nemen vanuit deze gebieden en zeker geen voedsel zomaar weg te gooien. Een onachtzaamheid is snel gebeurd en de gevolgen zijn misschien niet te overzien.

Het FAVV heeft nu drie flyers gemaakt: voor veehouders, voor jagers en voor het grote publiek. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans en worden momenteel ook vertaald in het Duits. Er worden verder nog soortgelijke brochures ontwikkeld voor andere doelgroepen en in andere talen. Wij roepen dan ook op om de flyers zo breed mogelijk te verspreiden.

Je vindt de flyers op de website van het FAVV

Deel deze pagina: