Menu

Zand in Oudsbergen

Terug naar Actualiteit
Regio: 
De Vlaamse overheid overweegt om op termijn zand te winnen in Oudsbergen. Het gemeentebestuur tast daarom bij de natuur- en landbouwsector af wat zij hiervan vinden en welke kansen dit kan opleveren. “Zorgen voor een draagvlak en voor actieve betrokkenheid vanuit natuur en landbouw zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen starten met dit onderzoek”, aldus burgemeester Lode Ceyssens.

Peter Bruggen, provinciaal secretaris

Nog geen beslissing

In 2014 besliste Vlaanderen dat er zand kan worden gewonnen in het huidige Oudsbergen. Dit zand is nodig om op termijn de bevoorrading voor de bouwsector veilig te stellen.

Dit betekent niet dat er beslist is dat er een zandontginning komt, wel dat alles eerst onderzocht zal worden. Hierbij moeten een aantal doelen in evenwicht blijven, waarbij het voornaamste is dat een eventuele ontginning nadien een meerwaarde oplevert voor natuur én landbouw. Men moet de bestaande natuur kunnen opwaarderen, men moet kansen kunnen bieden aan familiale landbouw met sterkere landbouwstructuren en er moeten kwaliteitsvollere recreatieve verbindingen mogelijk zijn. Ook de historische en de erfgoedwaarde van het landgoed Donderslag blijven overeind.

Twee studies zullen richtinggevend zijn. Het Agentschap voor Natuur en Bos start met de aanbesteding van een eco-hydrologische studie die de effecten in de waterhuishouding onderzoekt. Het departement Omgeving laat een landschapsstudie uitvoeren. Met dit onderzoek zal men nagaan welke mogelijkheden en meerwaarde voor landbouw kunnen worden realiseren en of men eventueel een irrigatienetwerk kan aanleggen.

Meer informatie

Regio: