Winteronderhoud van een waterloop

30 september 2022

Het is altijd handig om te weten wat er gebeurt met een aanpalende waterloop. Sinds enkele jaren loopt dit via een informatieplatform ‘Watertalk’, een samenwerking tussen waterbeheerders en onderhoudsaannemers die voor iedereen zichtbaar is.

Het platform Watertalk kan door landbouwers gebruikt worden om het onderhoud van de provinciale onbevaarbare waterlopen te raadplegen. Ook de polderwaterlopen zijn hierin opgenomen. Eens de werken ingepland zijn informeert de aannemer immers het juiste moment en locatie op het platform. Zo kan je precies raadplegen welke werken, wanneer plaatsvinden.

Je vindt alle info via een kaartje op de site van Watertalk. Alle info met betrekking tot de onbevaarbare waterlopen en een handige knop naar Watertalk kan je vinden op www.west-vlaanderen.be onder de zoekterm ‘onderhoudswerken’.

Meer info

Https://gwadmin.west-vlaanderen.be/Html5ViewerSIGGIS/index.html?viewer=Publiek