Menu

Wijziging procedure 'economische migratie seizoenarbeiders'

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
De procedure om niet-Europeanen als seizoenarbeider aan te werven is licht gewijzigd.

De voorbije weken bereikten ons signalen dat de procedure om niet-Europese seizoenarbeiders te werven complexer werd en langer duurde. Nadat de vacatures drie weken in gedeeld beheer hadden opengestaan bij VDAB, en de land- of tuinbouwer een arbeidsvergunning had aangevraagd, volgde er een arbeidsmarktonderzoek dat moest staven of er wel degelijk een tekort aan arbeidskrachten bestaat op onze interne (Belgische én Europese) arbeidsmarkt.

Uiteraard blijft Boerenbond een groot voorstander om vooreerst de binnenlandse arbeidsreserves (werkzoekenden, studenten, asielzoekers, …) alle kansen te geven. Indien men na 3 weken onvoldoende bereidwillige kandidaten kon vinden, is een bijkomend onderzoek niet meer vereist, zo kwam Boerenbond met kabinet Crevits, departement WSE en VDAB overeen.

Het departement verlangt wel een korte motivering over de noden die je op je bedrijf hebt en de inspanningen die werden geleverd om de vacatures in te vullen. Een korte schets van jouw activiteiten, de piekperiode, het gemiddeld aantal gelegenheidsarbeiders op jouw bedrijf, het aantal openstaande vacatures (met bewijs van deze openstaande vacatures) en het (te beperkt) aantal aangeleverde kandidaten.

Nog even de procedure opgefrist:

 • Hou rekening met 4 weken procedure voorafgaand je iemand kan aanwerven voor je pieken.
 • Meld je vacatures voor elke arbeidskracht die je nodig hebt (in gedeeld beheer) bij VDAB
 • Na 3 weken zonder invulling mag je een arbeidskaart/-vergunning aanvragen voor niet-Europese arbeidskrachten (procedure <90 dagen). Wat zeker toevoegen bij de aanvraag:
  • Het officiële aanvraagformulier van het departement (zie website BB voor begeleiding bij invullen)
  • Bewijs openstaande vacature(s) bij VDAB
  • Nieuw: Korte Motivering: noden, aangeleverde kandidaten, e.d.m. (zie sjabloon)
  • Kopie paspoort werkgever
  • Kopie paspoort werknemer
  • Kopie arbeidsovereenkomst (plukkaart)
  • Bewijs ziektekostenverzekering

De aanvraag zal zo snel mogelijk na indienen worden afgeleverd. In totaliteit zal je dus op minimaal 4 weken moeten rekenen.

Meer informatie over het aanwerven van niet-Europeanen als seizoenarbeider kan je hier terugvinden.