Wetenschap bevestigt goede kwaliteit melkanalyses

In België zijn het de Interprofessionele Organismen (IO’s) die de analysen uitvoeren van de rauwe melk. Melkcontrolecentrum-Vlaanderen in Lier doet dit voor Vlaanderen en het Comité du Lait in Battice voor Wallonië. Beide organismen zijn officieel erkend door de overheid. De resultaten van deze analysen vormen de basis voor de correcte prijsberekening van de melk die noodzakelijk is voor een eerlijke handel in de zuivelsector.

In het kader van deze opdracht heeft de overheid voor de IO’s wetenschappelijke begeleiding voorzien door openbare instellingen. Het ILVO-T&V (Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek - eenheid Technologie en Voeding) te Melle en het CRAW-DCVP (Centre wallon de recherches agronomiques - Département Connaissance et Valorisation des Produits) te Gembloux staan gezamenlijk hiervoor in. Deze wetenschappelijke begeleiding wordt gefinancierd door het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel. De wetenschappelijke begeleiding laat de IO’s toe om op een juiste en uniforme manier te werken. Een derdelijnscontrole (deelname aan ringonderzoeken) is trouwens vereist om de BELAC- accreditatie te behouden.

Om de samenstelling van de melk te kennen wordt het vet- en eiwitgehalte bepaald. De kwaliteitscontrole van de melk gebeurt door het kiemgetal (bacteriologische kwaliteit), het celgetal (uiergezondheid), de zichtbare zuiverheid (door middel van de filtratieproef) en het vriespunt (toevoeging van water) te bepalen. Deze kwaliteitsparameters worden beoordeeld via een zogenaamd strafpuntensystem. Als de melk de wettelijke kwaliteitsnormen niet haalt dan worden er strafpunten toegekend. 

Systeem voor uitbetaling grondig gewijzigd

Sinds september 2019 is het systeem voor de uitbetaling grondig gewijzigd. De waarde van de strafpunten (gaande van 0,75 euro tot 2,00 euro per 100 liter) worden door de kopers zelf bepaald. Deze waarde moet binnen een koper voor alle leveraars gelijk zijn. Indien in een levering remstoffen worden aangetroffen wordt deze levering volledig niet uitbetaald. De bepaling van het aantal coliformen (bacteriologische kwaliteit) kadert in het kwaliteitspremiesysteem.

In 2022 organiseerde ILVO-T&V en het CRAW-DCVP vergelijkende nationale onderzoeken voor zowel de samenstellingsparameters als voor alle kwaliteitsparameters van de melk. Tijdens deze vergelijkende onderzoeken worden alle IO toestellen, die het celgetal en de vet- en eiwitgehalte bepalen, gecontroleerd. De IO’s nemen ook deel aan vergelijkende onderzoeken op internationaal niveau en de hierbij behaalde resultaten bevestigen tevens de goede werking van de IO’s.

Samenvatting van de in 2022 bekomen resultaten

De analyses van de samenstelling van de melk werden zeer goed uitgevoerd. De
resultaten van 2022 weerspiegelen een uitstekend kwaliteitsniveau.

Kiemgetal

Over het algemeen tonen de resultaten van 2022 een heel hoog niveau aan voor de kiemgetalbepaling in België bij de Interprofessionele Organismen.

Celgetal

De prestaties betreffende celgetalbepaling zijn heel goed in 2022. De betrouwbaarheid van de analysen is dus opnieuw heel hoog.

Vriespunt

De bepaling van het vriespunt met behulp van een cryoscoop werd uitstekend uitgevoerd door de Interprofessionele Organismen. Ook de bepaling van het vriespunt met de infrarood toestellen werd zeer correct uitgevoerd.

Remstoffen

Ringonderzoeken betreffende het opsporen van remstoffen hebben bij beide Interprofessionele Organismen zeer goede resultaten opgeleverd. Deze resultaten tonen de goede beheersing van deze analyse aan door beide routinelaboratoria.

Filtratieproef

De resultaten voor de filtratieproef tonen aan dat deze proef ook zeer goed werd uitgevoerd.

Coliformen

Ook voor de bepaling van het aantal coliformen werden uitstekende resultaten behaald.

Alle goede resultaten die de Interprofessionele Organismen in 2022 behaald hebben, bevestigen hun status van solide partner voor de zuivelsector.

Bron: Hadewig Werbrouck (ILVO-T&V) en Frédéric Dehareng (CRAW-DCVP).