West-Vlaanderen stelt captatieverbod in op enkele waterlopen

16 mei 2022

Gouverneur Carl Decaluwé nam deze noodzakelijke maatregel samen met het provinciaal droogteoverleg. Sinds 1 april 2022 is er in West-Vlaanderen al een permanent onttrekkingsverbod van kracht in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek.

Vanaf morgen dinsdag 17 mei komen daar nog tijdelijke onttrekkingsverboden bij voor de stroomgebieden van de Blankaart, de Rivierbeek, de Heulebeek, de Kemmelbeek, de Kerkebeek, de Martjesvaart en de Handzamevaart.

Voor de stroomgebieden van de Martjesvaart, Handzamevaart en de Kemmelbeek geldt het verbod wel niet voor het afwaarts traject aan het mondingsgebied van de IJzer. Na de tweede helft van april viel er amper neerslag.

Evolutie naar uiterst droge situatie met recordwaarden?

De weervoorspellingen sturen aan op warme, zomerse dagen met de kans op beperkte neerslag later deze week. Onvoldoende om naar een normale situatie te evolueren. Daarna volgt vermoedelijk een nieuwe droge periode. De verwachting is dat we evolueren naar een uiterst droge situatie met recordwaarden. Het streefpeil van het Blankaartbekken is 2m70.

De Blankaart is een belangrijk gebied voor broedvogels. Het waterpeil is er ondertussen gezakt naar 2m56. Dit is het laagste peil gemeten midden mei van de voorbije 5 jaar, met toch 4 droogteperiodes. In de andere waterlopen is een dalende trend vast te stellen. Voor de Rivierbeek, de Heulebeek en de Kemmelbeek worden de minimumpeilen niet meer gehaald.

Overige zones flirten met de minimumdrempels

De overige zones die onder het onttrekkingsverbod vallen, flirten met de minimumdrempels en is eerstdaags te verwachten dat ze eronder duiken. De tijdelijke onttrekkingsverboden zijn noodzakelijk om de goede ecologische toestand te vrijwaren. Bij een tekort aan water in combinatie met verminderde waterkwaliteit treedt er voor de beschermde planten- en diersoorten onherstelbare schade op.

Enkel in specifieke situaties zijn beperkte onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten. De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen en de provinciale website www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Er is ook een overzicht beschikbaar van de bufferbekkens waar innemen van water wel nog mogelijk is. Het ingestelde verbod blijft geldig tot er voldoende signalen van herstel van de waterlopen zijn. Het blijft uitkijken naar meer neerslag in de komende periode om verder in het seizoen grotere problemen te vermijden. Duurzaam met het kostbare water omspringen is een must.

De kaart hieronder geeft een overzicht van de zones waar het onttrekkingsverbod van toepassing is.

Bron: Provincie West-Vlaanderen.

dfd