Werkgroep Landbouw voor het eerst samengekomen

22 september 2022

Landschapspark Zwinstreek is één van de zeven kandidaat-landschapsparken die nu het begeleidingstraject doorlopen om een masterplan uit te schrijven. De provincie West-Vlaanderen neemt hierbij de trekkersrol op zich, maar een stukje van het gebied ligt ook op Oost-Vlaams grondgebied, meer bepaald in Maldegem en Sint-Laureins.

Op 19 mei vond in Retranchement een start- en infomoment plaats. Toen werden het initiatief en de opdrachten toegelicht die nodig zijn voor de definitieve erkenning. In de volgende fase werden thematische werkgroepen opgericht, op basis van de acht ambities die momenteel in het gebied zijn bepaald.

Op 15 september kwam de werkgroep Landbouw voor de eerste keer samen. We waren er met een mooie vertegenwoordiging van landbouwers, overheden en belangenorganisaties. We begonnen de dag met een busrondrit in de Zwinstreek. De diversiteit van het landschap, maar zeker ook de grote aanwezigheid van de landbouw, kwam duidelijk naar voren.

In de namiddag werd een inhoudelijke toelichting gegeven door medewerkers van de provincie West-Vlaanderen en konden we onze input meegeven op de voorgestelde teksten. Het werd al snel duidelijk dat thema’s zoals rechtszekerheid, respect en rentabiliteit heel belangrijk zijn voor de (aanwezige) landbouw. We volgen dit dossier zeker verder nauw op!