Menu

Werken met wijk-werkers, het nieuwe PWA

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Wijk-werken is de nieuwe naam en nieuwe invulling voor het PWA-stelsel. De VDAB of het OCMW leiden de wijk-werker naar een wijk-werkorganisator, bepalen de duur van het wijk-werken en zorgen voor begeleiding en evaluatie. Land- en tuinbouwers zijn een van de zes categorieën die in aanmerking komen als gebruiker van wijk-werken. In dit artikel lichten we de werking van wijk-werken toe aan de hand van een aantal praktische vragen.

Wat moet ik doen om een wijk-werker in te schakelen?

Vooreerst meld je je aan via de website van VDAB. Je gebruikt hiervoor het best Chrome als browser. Ga rechtstreeks naar www.vdab.be/wijkwerken/zelfinschrijving/wijkwerken/registreer/stap1, of ga naar www.vdab.be/wijkwerken. Klik daar op ‘Info voor gebruikers’ en verder op ‘Wat moet ik doen om klusjes te laten uitvoeren door een gebruiker?’ Wanneer je aangemeld bent, neemt je wijk-werkorganisator zelf contact met je op en bezorgt je via de post een gebruikersovereenkomst. De gebruikersovereenkomst deelt je een erkenningsnummer mee waarmee VDAB je kan identificeren. Vul de overeenkomst in en pas de informatie aan waar nodig. Onderteken de overeenkomst en stuur ze terug naar je organisator. Deel eveneens mee of je al dan niet een beroep wilt doen op Waalse PWA-werknemers, wanneer men geen wijk-werkers voor je vindt. Heb je al eerder Waalse PWA-werknemers ingezet? Dan vermeld je dat het best. Deel zo mogelijk ook de adressen van deze personen mee.

Wat kost het inschrijven en hoe betaal ik de wijk-werkers?

Je betaalt 7,50 euro inschrijvingsrecht aan Edenred, op het rekeningnummer BE21 0689 0814 0703. Gebruik je erkenningsnummer als gestructureerde mededeling. Dat inschrijvingsrecht van 7,50 euro betaal je jaarlijks.

De wijk-werkers betaal je met wijk-werkcheques, een cheque per begonnen uur. Zo’n cheque kost minimaal 5,95 euro en maximaal 7,45 euro. Je wijk-werkorganisator bepaalt hoeveel een wijk-werkcheque kost. Op deze website vind je de kostprijs per wijk-werkorganisator. Je bestelt cheques door het juiste bedrag te storten aan Edenred (BE21 0689 0814 0703). Gebruik ook dit keer je erkenningsnummer als gestructureerde mededeling. Je moet minstens 10 cheques per keer bestellen en steeds een veelvoud van 10 (20, 30, 50 ...). Edenred bezorgt je binnen de 4 dagen na ontvangst van je betaling de cheques via de post. Je wijk-werkcheques zijn 12 maanden geldig. Vanaf 1 juli kunnen gebruikers die geen natuurlijke personen zijn alleen elektronische cheques aankopen.

Let op, om technische redenen stort je het inschrijvingsgeld beter niet tegelijk met een bestelling van cheques. Maak eerst het inschrijvingsgeld over. Betaal op een latere datum de wijk-werkcheques die je bestelt.

Welk werk mag ik een wijk-werker laten uitvoeren?

Uitgezonderd het aanplanten en onderhouden van parken en tuinen en activiteiten in de champignonteelt, zijn alle activiteiten uitgeoefend binnen het paritair comité voor tuinbouwbedrijf toegelaten: groenteteelt, fruitteelt (ook speciale teelten zoals druiven of aardbeien), bloementeelt, sierteelt (alle specialiteiten inbegrepen), boomkwekerij (ook rozen- en sierheesterteelt) en de teelt van tuinbouwzaden. Alle activiteiten moeten seizoens- en gelegenheidsgebonden zijn en moeten verband houden met zaaien, planten, onkruid wieden, oogsten of het weghalen van landbouwopbrengsten. Het moet over manuele arbeid gaan. De wijk-werker mag niet met landbouwmachines rijden en mag niet met pesticiden of chemicaliën werken. Jij moet aan je wijk-werker eventueel het nodige materiaal en gereedschap ter beschikking stellen.

Je moet ook altijd de nodige beschermingsregels respecteren, bijvoorbeeld de arbeidsduurreglementering, het principieel verbod op nachtarbeid en alle regels inzake de veiligheid en de gezondheid op het werk.

Waarvoor is mijn wijk-werker verzekerd?

Je hoeft in het kader van arbeidsongevallen of burgerlijke aansprakelijkheid geen extra verzekering te sluiten. VDAB verzekert de wijk-werker tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die hij veroorzaakt tijdens het uitoefenen van de activiteit. Veroorzaakt hij schade, neem dan direct contact op met je wijk-werkenorganisator om een verklaring op te stellen.

Komt de wijk-werker met zijn wagen naar jou? De arbeidsongevallenpolis dekt hem voor lichamelijke schade bij de verplaatsing van en naar jou. Voor de stoffelijke schade is hij niet gedekt, tenzij de schade gerecupereerd wordt door de tegenpartij die in fout was.

De wijk-werker mag zijn eigen wagen niet gebruiken voor het uitvoeren van de activiteiten. Hij mag wel jouw wagen gebruiken, maar alleen wanneer jouw autopolis 'Burgerlijke Aansprakelijkheid' een uitbreiding heeft voor de wijk-werker. Is er schade aan je wagen? Dan is er geen tegemoetkoming van VDAB of de wijk-werkorganisator. Alle kosten zijn voor jou. Ook een gehuurde wagen mag de wijk-werker niet gebruiken.

Hoe lang mag ik een wijk-werker inzetten?

Meer nadrukkelijk dan bij de vroegere PWA-werking, moet wijk-werking altijd kaderen in een traject dat de mogelijkheden voor de betrokken persoon verruimt of zijn kansen op de arbeidsmarkt verbetert. Zo’n traject heeft dus per definitie een tijdelijk karakter en het einddoel is steeds om deze persoon op weg te helpen naar een vaste job. De groep van personen die kunnen werken via de wijk-werking zal dan ook vaak wisselen, omdat het in principe gaat over een doorstroming naar een meer stabiele en vaste tewerkstelling.

De wijk-werker presteert per maand maximaal 60 uur wijk-werk en per jaar maximaal 630 uur. Dat is dus anders dan vroeger bij het PWA-stelsel, waar het mogelijk was om per maand tot 150 uur te presteren, met een maximum van 630 uur op jaarbasis. De wijk-werkorganisator bepaalt voor elke wijk-werker de duur van het wijk-werken. Die periode kan niet langer zijn dan 12 maanden.

Welke formaliteiten zijn er voor de wijk-werker?

De wijk-werker die activiteiten verricht, vult vóór de aanvang van de activiteit het prestatieformulier in. Hij noteert op dat formulier de dag en het uur van de activiteit waarvoor hij een cheque ontvangt. De wijk-werkcheques die hij ontvangt, overhandigt hij aan de wijk-werkorganisator. Per geldige cheque ontvangt hij 4,10 euro.

Als de afstand tussen de plaats van de activiteit en de woonplaats van de wijk-werker meer bedraagt dan 5 kilometer, heeft hij per prestatie recht op een forfaitaire verplaatsingsvergoeding van 0,15 euro per kilometer, ten laste van de VDAB. (Voor Waalse PWA werknemers is de kilometerregeling anders. Zie verderop in dit artikel.)

Moet ik een aanwezigheidsregister bijhouden?

De laatste tijd was er onduidelijkheid over het bijhouden van een aanwezigheidsregister. Boerenbond heeft altijd gesteld dat dit niet hoeft, omdat de land- of tuinbouwer bij het wijk-werken een gebruiker is en geen werkgever. Op onze vraag heeft de inspectie ‘Toezicht op de sociale wetten’ van de federale overheidsdienst ‘Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg’ dat schriftelijk bevestigd.

Kan een seizoenarbeider in de land- of tuinbouw ook wijk-werken?

Ja, dat kan. Maar de wijk-werker mag geen seizoenarbeid verrichten op de dag dat hij wijk-werkt. 

Wat als de organisator geen wijk-werker voor mij vindt?

Wanneer de inspanningen van de wijk-werkorganisator na twee weken onvoldoende resultaat opgeleverd hebben, zal VDAB je daarover informeren. Heb je aan de wijk-werkorganisator laten weten dat je in dat geval Waalse PWA-werknemers wil inzetten? Dan licht de organisator het centrale meldpunt bij VDAB in. VDAB informeert op zijn beurt Forem, waarna Forem je een lijst bezorgt met contactgegevens van de ALE (Agence Locale pour l’Emploi – de Waalse PWA) die misschien je vraag kan invullen.

Schrijf je in bij minstens één ALE-kantoor naar keuze en betaal er ook het inschrijvingsrecht. Heb je al eerder gewerkt met een PWA-werknemer en zou die nu ook bij jou willen werken? Dan is het verstandig om je in te schrijven bij het ALE-kantoor waar deze persoon aangesloten is.

Wanneer het ALE-kantoor werknemers gevonden heeft voor jou, zal het je op de hoogte brengen. Koop dan de nodige Waalse PWA-cheques als betaalmiddel voor je Waalse PWA-werknemers. Je betaalt de verplaatsingsvergoedingen aan de PWA-werknemers, conform de geldende Waalse regelgeving. De PWA waarbij je aangesloten bent, zal je hiervoor een kilometervergoedingsformulier bezorgen. Dat moet je invullen en laten ondertekenen door de PWA-werknemer. Dit formulier heb jij nodig voor je boekhouding.

Deel deze pagina: