Menu

Werk mee aan werkbaar werk

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De sociale partners en de regering engageerden zich om werk te maken van meer werkbare jobs voor zelfstandigen en zelfstandige ondernemers. Een werkbaarheidsenquête van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen peilt naar jouw specifieke situatie.

Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond

Rond deze tijd ontvangen 12.000 zelfstandige ondernemers in Vlaanderen een vragenlijst over welzijn en stress op het werk. Vul deze werkbaarheidsenquête van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) zeker in. Hoe meer antwoorden, hoe representatiever de resultaten zullen zijn. De enquête peilt naar de werkbaarheid van je werk. Hoe ervaar je je job? Heb je nog plezier in je job? Wat leidt tot spanning en stress? Is er tijd voor een gezinsleven?

Het is voor Boerenbond erg belangrijk dat ook een representatief staal van land- en tuinbouwers aan deze enquête deelneemt. In onze sectoren hebben wij vooral familiale ondernemingen, waarbij man en vrouw, vaak met de medewerking van kinderen, het hele jaar zorgen voor de dieren, de planten, de vruchten op het veld … In onze bedrijven wordt vaak alle dagen van de week gewerkt, omdat het niet mogelijk is om in het weekend of gedurende bepaalde periodes naar een lager tempo over te schakelen. Daarbij komt ook het unieke gegeven dat onze land- en tuinbouwers vaak geen impact hebben op de prijs van hun product, omdat de prijzen gevormd worden op de Europese en de wereldmarkt . Om al deze zeer specifieke kenmerken van de land- en tuinbouw is het belangrijk dat onze sectoren goed aan bod komen in de resultaten van de enquête. Wij roepen onze leden die de enquête ontvangen dan ook op om er gevolg aan te geven en te antwoorden. Het is belangrijk voor jou en voor je collega’s in de sector.

Deze werkbaarheidsenquête bij zelfstandige ondernemers is nu al aan zijn vijfde editie toe. We doen een warme oproep aan degenen die de enquête in de bus krijgen om ook deel te nemen. Een hoge respons is immers niet alleen cruciaal voor de kwaliteit van het onderzoek, maar is ook belangrijk om werkbaar werk hoog op de beleidsagenda te houden.

Meer info

Deel deze pagina: