Menu

Terug naar Actualiteit >Wereldwijde waakzaamheid voor Braziliaans vlees

Alle regio's

De afgelopen dagen raakte bekend dat verschillende Braziliaanse slachterijen het niet erg nauw namen met de voedselveiligheid en bedorven vlees maskeerden met chemische producten. Het gaat niet alleen om vlees en vleesproducten voor de lokale markt, maar ook voor de export. Europa trok de exportvergunning in van vier Braziliaanse vleesbedrijven die vlees leveren voor de EU-markt. China heeft, anders dan Europa, meteen alle vleesimport uit Brazilië verboden.

Het gaat niet alleen om kleine Braziliaanse slachterijen. Er worden ook heel grote namen genoemd, zoals JBS, het grootste slachterijconcern in de wereld. Inspecteurs van het ministerie van Landbouw (MAPA) hebben zich blijkbaar laten omkopen om zonder enige inspectie veterinaire certificaten af te leveren.

Gevolgen op korte termijn

Het nieuws dat Brazilië, een van de grootste vleesexporteurs ter wereld, verwikkeld raakte in een groot vleesschandaal zal ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor de vleessector in Brazilië zowel als voor de prijsvorming op de internationale markten. De Braziliaanse vleesexport is goed voor ongeveer 14 miljard euro. Het land is veruit de belangrijkste importeur van pluimveevlees in de EU. Vorig jaar bracht Brazilië 502.805 ton pluimveevlees en 140.566 ton rundvlees naar de EU.

Het feit dat Europa een importstop heeft afgekondigd voor vier bedrijven heeft als gevolg dat er minder pluimvee- en rundvlees ingevoerd zal worden. Op dit ogenblik is het helemaal nog niet duidelijk over welk volume dat zal gaan, maar het wegvallen van een deel van de import zal zeker voelbaar zijn. Mogelijk neemt de vraag naar Europees pluimvee-en rundvlees op de interne markt toe, wat een positief effect kan hebben op de prijs voor onze producenten. De vraag is natuurlijk hoelang het importverbod gehanteerd zal worden. 

Brazilië in nauwe schoentjes

Het schandaal rond de vleesfraude komt voor Brazilië wel op een erg ongelegen moment. Het handelsakkoord tussen Europa en de Mercosurlanden, waar ook Brazilië toe behoort, is in herziening en de volgende ronde van de onderhandelingen is gepland eind deze maand. Het was de bedoeling om tegen het einde van dit jaar de onderhandelingen af te ronden.

Kort nadat het schandaal bekend werd, heeft Copa-Cogeca actie ondernomen en gevraagd om de zaak te bespreken met de EU-onderhandelaars. Ze roepen de EU ook op om de liberalisering van de vleeshandel met Brazilië te beperken in plaats van verder uit te breiden. Vorige week werd per brief al gevraagd naar een garantie dat alleen vers vlees van geregistreerde runderen met een afdoende controle naar de EU gebracht zou worden. In een tweede schrijven wordt gevraagd naar een verbod op de import van Braziliaans pluimveevlees afkomstig van pluimvee dat gevoederd werd met voeder dat niet toegelaten is in de EU. De EU heeft nu de mogelijkheid om de puntjes op de i te zetten en de hoop is dat Europa dat ook doet. Gelijke spelregels voor dezelfde markten blijft immers een terecht vraag.

Lokaal geeft zekerheid

Hier wordt nog maar eens duidelijk bewezen dat de race naar de laagste kosten ook een keerzijde heeft. Door de import van goedkoop vlees proberen vleesverwerkers hun concurrentiekracht te verhogen. Dit vlees wordt veelal geproduceerd met lagere standaarden dan bij ons en dat houdt ook risico’s in, die pijnlijk duidelijk worden met een voorval zoals dit. Goedkope vleesimport drukt uiteraard ook op de prijs op de Europese markt, waardoor het voor de lokale producent moeilijker wordt om een inkomen te verwerven.

Misschien zullen de verwerkers nu weer meer aandacht besteden aan het vlees dat bij ons geproduceerd wordt met de hoogste standaarden, bovendien streng gecontroleerd doorheen de hele keten, van productie tot het bord. Als er toch iets zou mislopen, kan de oorzaak via een goed traceringssysteem snel opgespoord worden. Vlees van bij ons blijft de beste garantie voor een veilig product, waarbij ook de lokale veehouders beloond worden voor hun werk. Het is nog maar eens bewezen dat goedkoop duurkoop is.