Omdat de wolf in 2016 toegevoegd werd aan de lijst met beschermde diersoorten, is de schadevergoeding meteen van toepassing. Preventieve maatregelen zijn niet verplicht, maar je kan ze wel nemen.

Ad-hocmaatregelen voor het tijdelijk verjagen van wolven
  • optisch (vlaggetjeslijn, meestal rood);
  • mobiel waakhondenteam;
  • mobiel schriknet;
  • geur en smaak (geurgordijn, prooi behandelen met Bitrex, Conditioned Taste Aversion).
Permanente maatregelen in te voeren binnen één jaar

In Duitsland hebben ze al meer dan tien jaar ervaring met preventieve maatregelen tegen aanvallen van wolven op vee. Enkele afdoende maatregelen voor landbouwhuisdieren uit Duitsland zijn:

  • (5 draads) elektrisch raster > 90 cm en afstand tot de grond < 20 cm;
  • 90 cm hoge flexinetten (omheiningen van netten die stroom voeren) V > 4500V/ 1J, afstand tot de grond < 20 cm;
  • gaas > 1,20 m op de bodem met een spandraad afgespannen;
  • ophokken.

Preventieve maatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn. Je houdt best altijd rekening met het type en de omvang van het te omrasteren gebied.

Om schapen binnen te houden, is een spanningsniveau op schrikdraad van 2,5 kV voldoende. Om wolven buiten houden is minimaal 4,5 kV gewenst. Als wolven leren om over een (elektrisch) raster te springen, is een klapperende band 30 cm boven het raster aangeraden.

Ophokken lijkt de meest afdoende maatregel, maar is niet haalbaar. In de winter kan het nog wel, omdat de dieren dan dichter bij huis zijn. Maar wanneer ze in het graasseizoen op meerdere weides en in grote natuurgebieden geweid worden, is dit niet haalbaar.