Voor een serre, stal of loods die verwarmd of gekoeld wordt, geldt in principe de EPB-plicht als er een omgevingsvergunningsaanvraag of -melding voor stedenbouwkundige handelingen wordt gedaan waarvoor de medewerking van een architect vereist is (zowel nieuwbouw als renovatie). Veel serres en loodsen waar plantaardige producten bewaard of verwerkt worden en varkens- en pluimveestallen zijn nu EPB-plichtig en moeten doorgaans voldoen aan eisen op het gebied van isolatie en soms ook ventilatie. Toch zijn er ook vrijstellingen mogelijk.