Menu

Welk rijbewijs heeft een tractorbestuurder nodig om carnavalswagen te trekken?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

De voorbije weken vernam Boerenbond dat de politie slechts onder strikte voorwaarden het trekken van carnavalswagens (en andere praalwagens) toelaat. Boerenbond plaatste enkele vraagtekens bij de interpretatie van de politiediensten, maar dat leidde niet tot een aanpassing. Een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh aan minister van Mobiliteit Bellot brengt verduidelijking.

 

 

Wanneer een tractor een carnavalswagen trekt, gaat het om een combinatie van een tractor en een aanhangwagen die alleen maar kan gebruikt worden voor folkloristische manifestaties en volstaat het rijbewijs G.

Deze combinatie mag alleen worden gebruikt:

  • tijdens het carnaval;
  • op de weg van en naar het carnaval;
  • om proefritten uit te voeren;
  • als de snelheid niet hoger ligt dan 25 km/uur;
  • mits een gemeentelijke toelating.

De minister antwoordde dat het KB van 27 januari 2008 betreffende praalwagens een uitzondering heeft willen maken op het algemene principe dat wanneer een landbouwtrekker niet voor landbouwactiviteiten wordt gebruikt, het rijbewijs CE noodzakelijk is. De redenering van de politie lijkt volgens de minister bijgevolg te verregaand en niet te stroken met de bedoeling van de reglementering betreffende de praalwagens om een uitzondering te maken.

Wat de technische controle betreft, wees de minister erop dat dit regionale materie is als gevolg van de zesde staatshervorming. Het KB van 27 januari 2008 zegt dat er een vrijstelling van technische controle is voor voertuigen die voor folkloristische doeleinden (dus ook carnaval) worden gebruikt. De minister is van mening dat voor landbouwtractoren dezelfde redenering kan worden gevolgd als voor het rijbewijs: als het gaat om een combinatie van landbouwtractor en een carnavalswagen, is er een vrijstelling van technische controle.

Lees ook: Mogen tractoren nog carnavalswagens trekken?