Naast de discussie over het afschaffen van de tarieven, kwamen ook de normen en standaarden waaraan producten moeten voldoen aan bod. Canada en Europa gaan akkoord om mekaars sanitaire en fytosanitaire wetgeving te respecteren. Het is dus manifest onjuist dat CETA bijdraagt aan de verlaging van onze voedselveiligheid. Hormonenvlees en het gebruik van ractopamine in de varkenskweek zijn op dit ogenblik in Europa verboden en blijven dat ook voor producten die ingevoerd worden van Canada. De bestaande EU-Canadese diergeneeskundige overeenkomst maakt integraal deel uit van CETA.

Op het vlak van plantengezondheid (sierteelt, groenten en fruit) komen er afspraken om met respect voor elkaars wetgeving erkenningsprocedures te vergemakkelijken en beter te stroomlijnen. Hiervoor moet nog een tijdschema opgemaakt worden, maar dat zal ongetwijfeld leiden tot snellere en eenvoudigere procedures om onze producten te kunnen exporteren.