Website bundelt verhalen uit Boerenlandschap Pajottenland

18 augustus 2022

Over land- en tuinbouw valt veel te vertellen. Zeker in het Pajottenland, waar de meeste bedrijven vorm kregen door meerdere generaties en waar verschillende bedrijfstakken nog altijd voor het inkomen zorgen.

Hoewel de eindproducten – denk aan melk, vlees, tarwe, aardappelen en fruit – op zich niet extreem veranderd zijn, is het productieproces dat doorgaans wel. Boeren zetten in op verduurzaming, in de brede zin van het woord met heel wat ongekende inspanningen én resultaat op ecologisch en maatschappelijk vlak. Natuurlijk zonder de aandacht voor het bedrijfsinkomen uit het oog te verliezen.

Op www.pajottenlandboerenlandschap.be brengen we de actuele land- en tuinbouw onder de aandacht van al wie woont, werkt en passeert in het Pajottenland. Maar we bundelen er ook inspirerende verhalen, voor boer en andere Pajotse actoren, altijd met een knipoog naar land- en tuinbouw. Zo brengen we de volgende maanden heel wat voorbeelden rond verduurzaming en verbreding, die ook in het Pajottenland kunnen worden uitgerold.

De website wil alle actoren in het Pajottenland informeren en inspireren. Uitgangspunt daarbij is: beter bekend is meer bemind. De site is de drager van de verhalen, maar om die onder de aandacht te brengen is ook een Facebookpagina opgestart. Daarom aan alle Pajotse leden een warme oproep om deze pagina te volgen en de verhalen mee uit te dragen. Heb je ook een verhaal te vertellen? Laat het ons weten.

Meer info
  1. www.pajottenlandboerenlandschap.be 
  2. www.facebook.com/BoerenlandschapPajottenland
Pajottenlandboerenlandschap