Twee nieuwe webinars rond mentaal welbevinden bij landbouwers

9 september 2022

Het Departement Landbouw en Visserij organiseert, samen met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, 2 gratis webinars rond het mentaal welbevinden. Een eerste webinar, op maandag 19 september, richt zich op landbouwers zelf. De tweede webinar, op 26 september, richt zich meer tot erfbetreders. Anoniem deelnemen is mogelijk. Inschrijven is niet nodig.

Ook landbouw(st)ers kampen steeds meer met sociale en mentale problemen door uiteenlopende factoren: de toegenomen administratieve last, het moeilijke evenwicht tussen werk en privé, het onzekere toekomstperspectief, de weinig maatschappelijke waardering voor de sector, de manier waarop landbouw door de media wordt gebracht...

Vlaanderen lanceerde actieplan welbevinden

Op 24 mei 2022 heeft de Vlaamse overheid daarom een actieplan welbevinden gelanceerd dat ervoor moet zorgen dat landbouw(st)er zich beter in zijn/haar vel voelt. Een van de acties in het actieplan is de organisatie van een aantal webinars voor landbouwers en erfbetreders, waardoor landbouwers gemakkelijker de weg naar de professionele hulpverlening zetten.

Deze twee webinars worden gratis aangeboden door het Departement Landbouw en Visserij en worden verzorgd door stafmedewerkers van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

De webinars bevatten een theoretische introductie over wat zelfmoord is, wat we weten over zelfmoord in Vlaanderen en hoe iedereen een rol kan spelen in de preventie ervan.

Nadien geven professionele hulpverleners tips die landbouwers en hun omgeving kunnen helpen om signalen te herkennen en een gesprek aan te gaan. Via praktijkvoorbeelden wordt dit concreet gemaakt.

Praktische info

Een eerste webinar, op maandag 19 september van 20u tot 21u, richt zich op landbouwers zelf. U kunt de webinar volgen via deze link: https://lv.vlaanderen.be/nl/webinar-welbevinden-landbouw-19sep

Tijdens de webinar kunt u anoniem deelnemen. Microfoon en camera staan automatisch uit.

Een tweede webinar, op maandag 26 september van 20u tot 21u, richt zich op erfbetreders. U kunt de webinar volgen via deze link: https://lv.vlaanderen.be/nl/webinar-welbevinden-landbouw-26sep

Tijdens de webinar kunt u anoniem deelnemen. Microfoon en camera staan automatisch uit. Inschrijven vooraf is niet nodig.

Indien u als landbouw(st)er kampt met donkere gedachten, kunt ook altijd terecht op www.zelfmoord1813.be of kunt u gratis het nummer 1813 bellen. Nabestaanden kunnen terecht bij de Werkgroep Verder via info@werkgroepverder.be. Ook bij Boeren op een Kruispunt kunt u steeds terecht.

Bron: Departement Landbouw & Visserij.