Webinar Carbon Farming: inzichten van Vlaanderen

1 september 2022

Carbon farming: de situatie vandaag

Koolstoflandbouw en de bijhorende koolstofkredieten zijn een van de landbouwvoorstellen in het kader van de Green Deal en de Farm to Fork strategie. We zien daarnaast de laatste tijd heel wat private initiatieven ontstaan rond koolstofopslag en een mogelijke vergoeding hiervoor. Zo zetten we zelf een samenwerking op met de start-up Claire, die een lokaal alternatief wil bieden voor het compenseren van de onvermijdbare COuitstoot van bedrijven. Een van de mogelijke projectaanbieders op hun platform kunnen landbouwers zijn die gerichte bodemmaatregelen nemen voor extra koolstofopslag. 

Een van de doelstellingen van de Europese Commissie is om dit najaar naar buiten te komen met een duidelijke communicatie rond carbon farming. Er wordt gesteld dat er nood is aan duidelijkheid over de kwaliteit van koolstofverwijderingen. Daarnaast moet ook het huidige gebrek aan standaardisering van bestaande kaders aangepakt worden. De Commissie werkt daarom aan een wetgevingsvoorstel dat een regelingskader zal bevatten voor de certificering van koolstofverwijderingen op basis van een robuuste en transparante koolstofboekhouding. Zo kan de authenticiteit steeds gecontroleerd en geverifieerd worden. 

Vlaanderen als leerschool voor Europa

Europarlementariër Tom Vandenkendelaere wil de ervaring en kennis die in Vlaanderen rond carbon farming werd opgebouwd ook bij zijn collega's op de agenda krijgen. Daarom organiseert hij een webinar rond de Vlaamse inzichten over de principes, monitoring en het verdienmodel dat in Vlaanderen bestaat. Iedereen is welkom om deze webinar mee te volgen en vragen voor te leggen aan de sprekers. Vlaams minister van landbouw Jo Brouns zal de webinar aftrappen en deelnemers een inleiding geven tot de bestaande initiatieven in Vlaanderen. Verder zullen ook ILVO onderzoeker Greet Ruysschaert en Boerenbond consulent Klimaat en Verduurzaming Jana Roels, samen met Europarlementariër Peter Jahr hun concrete inzichten delen over het onderwerp. Het laatste woord wordt gegeven aan de koolstofboer zelf. Kris Heirbaut, een innovatieve Vlaamse landbouwer met ervaring in carbon farming sluit de sessie af. Hij laat zijn licht schijnen op de praktische implicaties voor landbouwers vandaag. Na het slotwoord wordt ruimte voorzien voor verdere opmerkingen en vragen. 

Schrijf je nu in

De webinar zal doorgaan op 5 september tussen 16h00 en 17h00. Heb je interesse om hem bij te wonen? Stuur dan een mailtje naar tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu. Bij registratie ontvang je voor de webinar een link om deel te nemen. Opgelet: gezien de Europese context zal de webinar in het Engels worden gehouden.