Water+Land+Schap in de Velpevallei

30 september 2022

Van 2023-2025 zal er in de Velpevallei gewerkt worden aan heel aantal acties rond water. Het regionaal landschap, de gemeenten, Natuurpunt en de waterbeheerders werken hiervoor samen in een gebiedscoalitie. Denk aan meer waterberging, hogere waterinfiltratie, betere structuur van de waterlopen, een aangepast beheer, en meer waterbeleving. Dankzij het programma Water+Land+Schap zal meer dan 1 miljoen euro geïnvesteerd worden om de Velpevallei bestendig te maken tegen lange periodes van droogte enerzijds en overstromingen anderzijds.

Landbouwers zijn een onmisbare partner in dit project. Mogelijkheden om mee te werken aan een klimaatrobuuste Velpevallei bestaan bijvoorbeeld uit erosiebestrijdingsmaatregelen, het verbeteren van de bodemkwaliteit en het verhogen van de waterinfiltratiecapaciteit van de bodems.

Projectcoördinator Elien Van hunsel van Regionaal Landschap Zuid-Hageland stelt op maandag 10 oktober het gebiedsprogramma met bijbehorende acties voor de Velpevallei voor en verzamelt input van landbouwers die graag meewerken aan een duurzame en klimaatrobuuste landbouw. Iedereen is welkom om 20 uur in zaal Glazuur Glabbeek. Inschrijven kan via vlaamsbrabant@boerenbond.be.