Water-Land-Schap 2.0

28 april 2022

Vlaams minister Demir heeft 15 miljoen euro voorzien voor gebiedsgerichte projecten en systeeminnovaties die droogte en wateroverlast aanpakken. De projectoproep kon op veel belangstelling rekenen.

Uit de 31 aanvragen voor gebiedsgerichte projecten werden 16 projecten gekozen, waarvan twee in Oost-Vlaanderen. De plaatselijke gebiedscoalities gaan gedurende vijf jaar aan de slag met ondersteuning van de Blue Deal-middelen. Het is de bedoeling om tegen 30 september al een definitief gebiedsprogramma te hebben.

Peerdestokbeek, Molenbeek en Wijlegemse beek (Zwalmvallei)

Het WLS 2.0-project van de Zwalmvallei komt voort uit een actiepunt van het riviercontract Zwalmbeek. De provincie Oost-Vlaanderen is trekker in dit dossier. Er zal gefocust worden op een thematische samenwerking rond wateropslag, bovenstrooms water vasthouden en erosie. Binnenkort gaan er bilaterale gesprekken per sector van start.

Klimaatrobuuste vallei van de Molenbeek, Gondebeek en Driesbeek

Het projectgebied in Rodeland betreft het volledige stroomgebied van de Molenbeek-Gondebeek op grondgebied van de gemeenten Melle, Merelbeke, Oosterzele en een klein stukje Gavere. Ook hier is de provincie Oost-Vlaanderen trekker. Volgende thema’s zullen aan bod komen: infiltratie ter plaatse in plaats van afvoer en drainage; duurzaam en klimaatrobuust bodembeheer; verbeteren van de waterkwaliteit en erosiebestrijding; multifunctionele overstromingsgebieden; verhogen van de waterbeschikbaarheid voor de landbouw; inzetten op een natuurlijke hydromorfologie van de waterlopen; natte natuur en natuurverbindingen, en communicatie en participatie.

Laura Speeckaert en Loes Dewulf, regioconsulenten Boerenbond