Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is een internationaal handels- en investeringsakkoord waarover de Europese Unie en de Verenigde Staten op dit ogenblik onderhandelen. Een ander handelsakkoord is het Comprehensive Economic and Trade Agreement tussen de EU en Canada. Dergelijke onderhandeling en handelsakkoorden zijn niet uitzonderlijk als je weet dat de Europese Unie een handelsakkoord gesloten heeft met meer dan 50 landen en regio’s in de wereld.

Het sluiten van dergelijke akkoorden is gebaseerd op het maken van afspraken over het wegwerken van barrières voor de handel tussen partners. Deze barrières kunnen zeer divers van aard zijn. Denken we maar aan de eenvoudigste belemmering, namelijk invoertarieven die invoer van buiten het eigen gebied ontmoedigen. Maar het kan ook te maken hebben met sanitaire en fytosanitaire spelregels, die bepalen welke producten wel en welke zeker niet toegelaten zullen worden op de markt. Ingewikkelder wordt het wanneer wederzijdse erkenning van bijvoorbeeld regionaal beschermde producten aan bod komt. Kortom, zo’n handelsakkoord is een oneindige verzameling van afspraken, spelregels en technische specificaties die als doel hebben de handel te vergemakkelijken door hindernissen weg te werken.