De overkoepelende benaming van alle producten die gebruikt worden om schadeverwekkers te vernietigen of te bestrijden is pesticiden. Enerzijds zijn er de gewasbeschermingsmiddelen, die gebruikt worden om gewassen te beschermen. Anderzijds zijn er biociden en die omvatten alle pesticiden die geen gewasbeschermingsmiddelen zijn.

Biociden worden ingedeeld in producten voor een gesloten circuit en een open circuit. Producten met een hoog risico voor mens, dier of milieu zijn ingedeeld in het gesloten circuit. Gebruikers van dit type producten zijn verplicht zich online te registeren. Voor deze producten is ook het gebruik van beschermkledij vereist.

Op land- en tuinbouwbedrijven wordt frequent gebruik gemaakt van biociden, waarvan er ook heel wat behoren tot het gesloten circuit. Het gaat dan over ontsmettingsmiddelen (water, stallen, gebouwen, klein materiaal), rodenticiden (ratten- of muizenvergif), aanzuringsmiddelen voor water, reinigingsproducten voor melkinstallaties, klauwverzorgingsproducten, dipmiddelen en insectenbestrijdingsmiddelen voor stallen. Soms zijn er alternatieven beschikbaar die ingedeeld zijn in het open circuit, maar dat is niet voor alle producten het geval.

Meer informatie