De wolf is een zeldzame en daarom Europees beschermde diersoort. Als hij aantoonbare schade aanricht, vergoedt de overheid die. We moeten met z’n allen opnieuw leren leven met de aanwezigheid van beschermde wilde dieren, maar wel binnen aanvaardbare grenzen en met goede afspraken tussen overheid en burgers. Alleen zo creëren we een breed maatschappelijk draagvlak voor het samenleven van wolven en mensen.

De Vlaamse overheid wil daarom, zoals Nederland, een wolvenplan opmaken. Boerenbond & Landelijke Gilden heeft gevraagd daarbij actief betrokken te worden. Ook het feit dat schade pas vergoed wordt vanaf 300 euro heeft Boerenbond & Landelijke Gilden aangekaart bij de bevoegde minister. We rekenen er op dat schadedossiers vlot worden afgehandeld.

Update. Op 13 maart 2018 kondigde minister van Landbouw Schauvliege in het Vlaams Parlement aan dat ze een voorstel klaar heeft om schapenhouders beter te vergoeden als hun schaap door een wolf wordt doodgebeten.