Menu

Wat met dieren in ondergelopen weiden en stallen?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Gezien de catastrofale weersomstandigheden van de laatste dagen bevinden sommige beslagen met runderen, schapen en dergelijke zich op overstroomde weiden of in ondergelopen stallen.

Bron: FAVV

Het is uitzonderlijk toegestaan om, rekening houdend met de sanitaire statuut van het gastbeslag en het ontvangende beslag dat:

  • Een kudde die zich in een noodsituatie bevindt door de actuele weersomstandigheden (overstroomde weide of ondergelopen stal)  terecht kan in de installaties van een ander landbouwbedrijf met hetzelfde sanitair statuut en zonder de dieren te mengen;
  • De  houder bevestigt bij verklaring op eer dat hij zich in een hogervermelde noodsituatie bevindt en engageert zicht om de gelijkwaardigheid van de sanitaire statuten te respecteren en zijn beslag niet te mengen met dat van houder die het ontvangt.