Menu

Wat kan jij ondernemen tegen dierenrechtenextremisten?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Dierenrechten en dierenwelzijn staan de laatste tijd hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. De acties van dierenrechtenextremisten zijn onvoorspelbaar. Het écht voorkomen van een bedrijfsinval of bedrijfsbezetting is moeilijk, maar een gewaarschuwd persoon is er twee waard.

Boerenbond verzet zich uitdrukkelijk tegen deze vorm van dierenrechtenextremisme en heeft een aantal tips uitgewerkt voor zijn leden om zich voor te bereiden op een eventuele bedrijfsinval of bedrijfsbezetting.

Preventieve maatregelen

 • Maak een risicoanalyse en bepaal of jouw bedrijf een potentieel doelwit vormt voor extremisten.
 • Maak een lijstje van belangrijke telefoonnummers en bezorg dit aan iedereen die op jouw bedrijf werkt. Neem zeker de contactgegevens van de volgende personen op in jouw overzicht : politie, dierenarts, verzekeringsagent, dokter, advocaat, provinciaal secretaris of consulent Boerenbond, eventueel aangevuld met de contactgegevens van familie, medewerkers, buren...
 • Installeer app 112.be (noodcentrales) op je smartphone. Zo heb je direct de juiste gegevens van de hulpdiensten bij de hand en wordt jouw locatie automatisch doorgegeven aan de hulpdiensten.
 • Controleer een aantal zaken op jouw bedrijf:
  • Werkt de verlichting nog overal (binnen en buiten)? Zijn de sensoren afgesteld?
  • Plaats eventueel alarmsystemen en/of bewakingscamera’s en check regelmatig of alles nog werkt. De Camerawet van 21/03/2007 is van toepassing als je camerabeelden wil bewaren en gebruiken. De volgende verplichtingen moeten worden nageleefd:
  • Controleer sloten en omheiningen rond jouw bedrijf. Herstel waar nodig !
  • Heb je honden? Probeer hen dan ook in te zetten voor bewaking. Observeer hun gedrag, geef ze vrije ruimte waar mogelijk.
 • Kijk de bedrijfspolissen na. Informeer bij jouw verzekeringsagent naar de inhoud van de bedrijfspolissen. Is er dekking voor kwaadwillige beschadigingen van gebouwen en dieren door derden? Zijn er uitsluitingen? Kijk samen met jouw verzekeringsagent de bedrijfspolissen na. Kijk ook na in welke mate rechtsbijstand wordt geboden.
 • Laat de bedrijfsdierenarts de goede gezondheid van de dieren en de naleving van de regels inzake dierenwelzijn regelmatig controleren en bevestigen. Verwittig hem/haar over het risico van een actie van dierenrechtenextremisten.
 • Wees alert, noteer jouw waarnemingen en contacteer preventief de lokale politie. Vóór elke bedrijfsinval of bedrijfsbezetting voeren dierenrechtenactivisten een verkenning uit. Wees daarvoor alert en noteer indien mogelijk namen, data en uren, nummerplaten en specifieke kenmerken. Wees alert voor in geval van de volgende situaties :
  • Mensen die langskomen op je bedrijf die je niet kent, ook in geval van een levering/dienstverlening/herstelling/tijdelijke tewerkstelling of interim-arbeid
  • Wandelaars, fietsers met camera’s, vreemd geparkeerde wagens.
  • Zieke hond, verdachte sporen, mogelijke markeringen op gebouwen enz.
  • Zijn er opvallend meer abnormale waarnemingen? Verwittig de lokale politie.
 • Stel de lokale politie in kennis van verdachte personen en omstandigheden, bedreigingen, berichten of oproepen via sociale media of ieder bijzonder voorval dat zich voordoet. In iedere provincie staat de lokale politie in contact met de bestuurlijke infocel of BIC van de federale politie. Deze cel volgt extreme groeperingen nauwgezet op.
 • Spreek af hoe je het aanpakt mocht je niet thuis zijn op het moment van de inval.
 • Beperk de verspreiding van gedetailleerde informatie over jouw persoon of bedrijf op het internet.
 • Informeer je medewerkers.
 • Breng ook collega's-landbouwers op de hoogte van verdachte omstandigheden in de buurt. Via verschillende kanalen kan je onderling communiceren en belangrijke informatie uitwisselen.

Toch een bedrijfsinval?

 • Blijf rustig en contacteer de politie
 • Veiligheid staat voorop. Blijf rustig, verwittig de politie en ga geen confrontatie aan. Gebruik geen geweld en ga zeker niet de confrontatie niet aan met extremisten. Verwittig de nodige mensen op jouw telefoonlijstje.
 • Wees niet agressief, laat niet toe dat anderen agressief of bedreigend worden.
 • Zorg dat de identificatie van de actievoerders mogelijk wordt - laat de politie haar werk doen.
 • Weet dat alles wellicht rechtstreeks live gestreamd/uitgezonden wordt en dat alles zichtbaar is voor de buitenwereld.
 • Zorg dat er foto’s / filmpjes gemaakt worden van het gedrag van jouw dieren maar ook van de toeschouwers. De actievoerders brengen normaal zichzelf wel in beeld.
 • Wees bezorgd over jouw dieren. Wees rustig in communicatie naar de pers en zet de bezorgdheid rond jouw dieren centraal.
 • Zorg ervoor dat je eigen aansprakelijkheid niet in het gedrang komt.

Heb je schade opgelopen?

 • Probeer alles zo goed mogelijk in kaart te brengen en bewijsstukken te verzamelen. Afhankelijk van de aard en de omvang van de schade kan het wenselijk zijn om de schade te laten vaststellen door de politie, een dierenarts, een deskundige of een gerechtsdeurwaarder.
 • Contacteer jouw contactpersoon bij Boerenbond.
 • Op de website van de politie kan je de contactgegevens van jouw lokalepolitiezone voor niet-dringende politiehulp vinden. Op de website van de gemeente vind je ook de contactgegevens van de burgemeester.
Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: