Menu

Wat kan jij ondernemen tegen dierenrechtenextremisten?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Dierenrechten en dierenwelzijn staan de laatste tijd hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Verschillende organisaties en groeperingen proberen door het verspreiden van informatie, handtekeningacties of demonstraties de politieke druk op te voeren. Bij recente acties in Nederland zien we echter dat het Animal Liberation Front op een veel extremere manier begint te werken (bezetting van stallen, bedreiging, intimidatie ..).

Boerenbond verzet zich uitdrukkelijk tegen deze vorm van dierenrechtenextremisme en heeft een aantal tips uitgewerkt voor zijn leden om zich voor te bereiden.

Enkele tips

Maak een risicoanalyse en bepaal of jouw bedrijf een potentieel doelwit vormt voor extremisten. Ga na welke maatregelen je kan nemen om je personeel en bedrijf hier zo goed mogelijk tegen te beschermen. Voorbeelden zijn:

 • Neem veiligheidsmaatregelen (hekken, alarm, beveiligingscamera …);
 • Onderhoud goed contact met lokale politie en gemeente;
 • Beperk de verspreiding van gedetailleerde informatie over je persoon of je bedrijf op het internet;
 • Informeer je medewerkers.

Wees alert

 • Signaleer je onbekende personen in de buurt die verdacht gedrag vertonen? Neem het zekere voor het onzekere en sluit je bedrijf  zeker goed af.
 • Breng ook collega's-landbouwers op de hoogte van verdachte omstandigheden in de buurt. Via verschillende kanalen (Whatsapp …) kan je onderling communiceren en belangrijke informatie uitwisselen.

Contacteer de politie en de burgemeester

 • Stel de politie in kennis van verdachte personen en omstandigheden, bedreigingen, berichten of oproepen via sociale media of ieder bijzonder voorval dat zich voordoet. De politie kan je verder helpen.
 • Heb je weet van toekomstige acties tegen jouw bedrijf?  Neem dan zeker ook contact op met de burgemeester. De burgemeester en de politie kunnen in het kader van de handhaving van de openbare orde, bestuurlijke maatregelen nemen.

Blijf rustig

 • Veiligheid staat voorop.
 • Gebruik geen geweld en ga zeker niet de confrontatie niet aan met extremisten.
 • Verwittig de politie bij elke dreiging.

Doe aangifte

 • Als er misdrijven worden gepleegd tegen je persoon of tegen je eigendom (geweld, belaging, laster, diefstal, vernieling, lokaalvredebreuk …) kan je steeds een aangifte indienen.
 • Contacteer de politie met de vraag om ter plaatse te komen om een proces-verbaal op te maken.

Heb je schade opgelopen?

 • Probeer alles zo goed mogelijk in kaart te brengen en bewijsstukken te verzamelen. Zo verhoog je je kans op een vergoeding.
 • Afhankelijk van de aard en de omvang van de schade kan het wenselijk zijn om de schade te laten vaststellen door de politie, een deskundige of een gerechtsdeurwaarder.

Op de website van de politie kan je de contactgegevens van jouw lokalepolitiezone voor niet-dringende politiehulp vinden. Op de website van de gemeente vind je ook de contactgegevens van de burgemeester.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: