Boerenbond stelde samen met de bedrijfsgilde van Gooik een document op met alle opmerkingen over het plan. Dit was het resultaat van individuele gesprekken, een ledenvergadering … Deze opmerkingen werden tijdens het openbaar onderzoek officieel ingediend en opgevolgd. Boerenbond zal via verder overleg met leden en VLM de ruilverkaveling verder blijven opvolgen.

Heb je verder nog vragen of opmerkingen bezorg ze aan Lien Vandebroeck, die het dossier voor Boerenbond opvolgt.