TTIP en CETA zijn behoorlijk belangrijke akkoorden. Zij gaan over veel meer dan landbouw. Dat is natuurlijk al een eerste zwak punt voor de verdedigers van dergelijke akkoorden, want de tegenstanders laten geen kans voorbijgaan om aan te geven dat het ‘politieke’ akkoorden zijn, waarbij de mogelijkheid bestaat dat sommige sectoren, bijvoorbeeld landbouw, ‘geofferd’ worden om andere te ‘redden’, bijvoorbeeld de automobielsector.

In CETA werd afgesproken dat de EU 97% van de landbouwimport vanuit Canada vrij zal binnenlaten, terwijl Canada dat voor 95% zal doen. Daarnaast zijn er bijkomende afspraken gemaakt voor zogenaamde gevoelige producten. Voor Europa gaat het om kippen- en kalkoenvlees, eieren en eierproducten. Voor Canada draait het om zuivel (behalve kaas), kippen- en kalkoenvlees, eieren en eierproducten. Canada erkent 143 regionale erkenningen en is bereid afspraken te maken over andere erkenningen.
In TTIP werd afgelopen juli de veertiende onderhandelingsronde afgerond. Voor landbouw is het duidelijk dat TTIP niet zal leiden tot een volledige liberalisering vanwege de uitgebreide lijst van ‘gevoelige producten’ (onder meer vlees). Het is daarenboven duidelijk dat het Europese landbouwbeleid en de voedselstandaarden van de EU geen voorwerp uitmaken van de onderhandelingen. 

Waar gaat het dan wel over? In eerste instantie wordt er gediscussieerd over de SPS-regels. Dat zijn de fytosanitaire afspraken tussen landen, die heel wat handelsbelemmeringen en administratieve complicaties met zich kunnen meebrengen. Deze barrières verlagen zou al een enorme vooruitgang betekenen voor het handelsverkeer van de VS zowel als Europa. Daarnaast gaat het natuurlijk ook over het wederzijds erkennen van merken en oorsprongsbenamingen, evenals het respecteren van voedselcontroles – al dan niet gerelateerd aan de manier waarop het voedsel geproduceerd werd. Dat laatste is een extreemmoeilijke oefening, die zeker nog jaren overleg en wederzijds vertrouwen zal vragen.