De ondernemingsrechtbank van Brussel heeft op 7 december het faillissement uitgesproken van Vlaamse Energieleverancier. De curatoren van dit faillissement zijn de advocaten Maarten Bentein en Michiel Verraes. Zij beslissen nu over de afwikkeling van dit faillissement. Door het faillissement stopte de Vlaamse Energieleverancier met leveren op 7 december 2021 (datum vonnis faillissement).

 

Sluit een nieuw contract af met een andere leverancier vóór 7 januari 2022

In dergelijk geval is voorzien dat Fluvius (de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas) onmiddellijk optreedt als noodleverancier. Fluvius neemt dus de levering van elektriciteit en/of aardgas over op 7 december, maar enkel als noodleverancier. Je moet een nieuw contract afsluiten met een andere elektriciteits/aardgasleverancier, en dit binnen de zestig dagen.  Wie vlug is en binnen de maand een contract afsluit met een andere energieleverancier (dus vóór 7 januari 2022), kan aan die leverancier vragen om al vanaf de dag van het faillissement (7 december 2021) energie te leveren – met terugwerkende kracht. Op die manier vermijd je een dure factuur van Fluvius te moeten betalen.

Indien je geen nieuw contract afsluit met een nieuwe leverancier, kan je op termijn zonder elektriciteit en/of aardgas vallen. Huishoudelijke afnemers kunnen tijdens de winterperiode (1 december tot 1 maart) niet afgesloten worden. Let wel, voor niet-huishoudelijke afnemers geldt deze beschermingsmaatregel niet! Dus als je als bedrijf (niet-huishoudelijk) niet vlug naar een andere leverancier zoekt, kan je op termijn zonder elektriciteit of aardgas vallen.

De prijs die je betaalt voor de elektriciteit en/of het aardgas dat Fluvius je levert in zijn rol als noodleverancier vind je op de website van Fluvius. Er is geen gereguleerde prijs of prijsformule voor noodlevering. De regulering van de energieprijzen is een federale bevoegdheid.
De prijs die je bij Fluvius betaalt in zijn rol als noodleverancier, is hoger dan het huidige aanbod op de markt.

Geen voorschotfacturen van Fluvius

Omdat Fluvius in zijn rol als noodleverancier maar heel tijdelijk aan je levert, stuurt Fluvius geen voorschotfacturen. Je krijgt enkel een slotfactuur. Dat gebeurt nadat je bent overgestapt naar een nieuwe energieleverancier. De voorschotten die je betaalde aan Vlaamse Energieleverancier worden op de slotfactuur van Fluvius niet in mindering gebracht.

Stop de domiciliëringsopdracht bij je bank

Neem in dit kader zeker contact op met je bank waar je de opdracht tot domiciliëring voor de betaling van de voorschotten gaf. Afhankelijk van de voorwaarden waaronder deze domiciliëring gegeven werd, is het mogelijk om alsnog deze voorschotten door je bank terug te laten betalen op je rekening. Wij raden aan om alle betaalopdrachten aan de Vlaamse Energieleverancier (zoals domiciliëringen) onmiddellijk stop te zetten.

Welke meterstand gebruikt Fluvius voor mijn slotfactuur?

Als je een digitale meter hebt, dan leest Fluvius je meterstand op afstand uit op 7 december 2021. Als je een klassieke meter hebt, dan schat Fluvius je meterstand op 7 december 2021 op basis van je verbruik van de vorige periode. Je kunt het geschatte energieverbruik door Fluvius niet betwisten. Geef je binnen een redelijke termijn de werkelijke wisselmeterstand (je meterstand op 7 december 2021) door aan Fluvius, dan kan de geschatte meterstand aangepast worden.
Als je een nieuw contract afsluit met een andere energieleverancier, dan moet je de wisseldatum en wisselmeterstand meedelen aan je nieuwe leverancier. Hij bezorgt die op zijn beurt aan Fluvius.

Krijg ik nog een slotfactuur van Vlaamse Energieleverancier?

Dit is een kwestie voor de curatoren. Zij hebben het beheer van Vlaamse Energieleverancier overgenomen. Zij handelen het faillissement af en zullen afspraken maken met de betreffende klanten.
Je moet zeker de nog openstaande facturen van Vlaamse Energieleverancier betalen. Betaal je die niet, dan kunnen de curatoren een betaling eisen.
Als je vragen hebt over die factuur of je wil die factuur betwisten, dan moet je zeker contact opnemen met de curatoren.
Als je nog geld tegoed hebt, dan kan je een aangifte van schuldvordering indienen bij de curatoren. Dat kan je doen op uitnodiging van de curator of op eigen initiatief.

Overstappen naar een nieuwe energieleverancier is eenvoudig. Als je keuze is gemaakt, contacteer je de nieuwe leverancier, waarop dat bedrijf alle administratieve rompslomp voor zijn rekening neemt. Deze overstap is kosteloos. En je kan later je keuze nog wijzigen.

Om te weten naar welke leverancier je het best overstapt voor je elektriciteit en/of aardgas, doe je best de V-test op de website van VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt).
Dit kan voor een verbruik tot 59.999 kWh.

Verbruik je meer, dan moet je offertes opvragen bij de verschillende leveranciers.

Quasi alle offertes zullen variabele contracten zijn. Hierbij is de prijs afgestemd met de evolutie van de marktprijs met een surplus van de marge van de leveranciers. Bij het vergelijken hoef je dan ook enkel de marges van de verschillende leveranciers met elkaar vergelijken.