Sommigen overwegen uit noodzaak om in de komende maanden de productie te beperken of zelfs een tijdje stop te zetten.