Wanneer zullen er blauwtongvaccins bij ons beschikbaar zijn?

De Nederlandse overheid meldde via diverse mediakanalen dat ze een vergunning afgeleverd hebben voor het gebruik van een Blauwtong serotype 3 vaccin. Verdere afspraken met de Spaanse fabrikant werden gemaakt. In de komende week zouden 1 miljoen dosissen vaccins beschikbaar moeten zijn voor de Nederlandse markt. Eerst zouden schapen gevaccineerd worden, daarna pas een deel van de runderen. De sectoren en de dierenartsen hebben daarvoor eerder al afspraken gemaakt. Nu blijft de vraag: hoe zit het met de beschikbaarheid in België?

Het is goed nieuws dat we niet meer naar Zuid-Afrika moeten kijken voor beschikbare vaccins. Het is eveneens goed nieuws dat er zeer snel in Nederland gestart kan worden met vaccineren, wat tot gevolg kan hebben dat de virusdruk richting België afneemt. Het is lovenswaardig dat de Nederlandse sector en de dierenartsen afspraken met elkaar hebben kunnen maken over de verdeling van de vaccindosissen. 

Vanuit de sector en vanuit onze organisatie is sinds vorig najaar er verschillende keren op aangedrongen om vaccin tegen Blauwtong type 3 beschikbaar te hebben, door een snelle vergunning en door een goed voorbereid plan van verdeling van het vaccin. De reactie vanuit de overheid was er wel, maar bleef lauw. Nog maar zeer recent is ons bevestigd dat het FAVV aan zijn wetenschappelijk comité een vraag heeft gericht voor advies betreffende de vaccinatie, de verdeling van de vaccins en welke diergroepen eerst zouden moeten gevaccineerd worden. Dit advies zou ten vroegste eind juni opgeleverd worden. We hopen dat we dan al volop aan ’t vaccineren zijn!

Aarzel niet om je dierenarts aan te spreken!

Kunnen we dan meesurfen op de vaccinbeschikbaarheid in Nederland? Omdat er nu sprake is van een Europees vaccin tegen Blauwtong type drie, vergund via de versnelde procedure, maar ook vergund conforme de Europese verordening 2019/6 betreffende diergeneesmiddelen, laat de regelgeving dat toe.. De dierenarts kan via het “cascadesysteem” trachten vaccin te bestellen, ofwel in Nederland, ofwel rechtstreeks bij de fabrikant. Dit moet echter nog bevestigd of ontkracht worden door het Geneesmiddelenagentschap. Aarzel alvast niet om je dierenarts erover aan te spreken.

We blijven echter hopen op een vanuit de overheid gecoördineerde en ondersteunde aanpak. Het is belangrijk dat er niet in het wilde weg gevaccineerd wordt. In 2008, toen het eerste vaccin tegen Blauwtong type 8 beschikbaar werd, werd beslist om eerst schapen en fokstieren te vaccineren. Er werd een call center georganiseerd; er was een grote groepsaankoop (om meer dosissen tegen een lagere prijs te kunnen krijgen) en er was een centraal bestellingsysteem. 

Maak werk van gecoördineerde aanpak

We kunnen nu alleen nogmaals herhalen aan onze overheid en aan Ministers Vandenbroucke en Clarinval, dat we ook nu een gecoördineerde aanpak eisen. Het blauwtongvirus type drie is al aanwezig in Vlaanderen en zal zich zeker verspreiden. Met alle verliezen en dierenleed tot gevolg. In het kader van het Europese voorzitterschap heeft zowel de federale als de Vlaamse overheid de mond vol van “preventie” en “vaccinatie”. We vragen dat nu (en liever vandaag dan morgen) de daad bij het woord gevoegd wordt. 

Wij hopen alle betrokken dierhouders op heel korte termijn meer informatie te kunnen geven. 

Meer informatie: communicatie NL overheid 26 april 2024