CETA is zeker geen uniek handelsakkoord. De Europese Unie heeft in haar geschiedenis tientallen van dergelijke akkoorden gesloten. In sommige akkoorden werden wij als landbouwsector echt benadeeld, zoals bij het recente politieke akkoord met Oekraïne.

De onderhandelingen tussen Canada en de Europese Unie gingen van start in 2009. Tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Unie in 2010 pakte de Belgische regering nog uit met de voorbereiding van dit akkoord als een paradepaard. In september 2013 kondigde toenmalig Europees president Van Rompuy op de EU-Canadese top in Ottawa aan dat de onderhandelingen succesvol afgehandeld waren. In juli van dit jaar stuurde de Commissie dit akkoord naar de Raad, om het te laten goedkeuren als een ‘gemengd akkoord’. Dat betekent dat ook elk land afzonderlijk zijn formele goedkeuring moet geven.

In België weigeren de Waalse en Brusselse regering nu deze goedkeuring te geven aan het federale niveau, waardoor België het verdrag niet kan ondertekenen en het dus niet in werking kan treden. Het hoeft geen betoog dat die handelwijze onze reputatie ernstig schaadt.