Waarom moet je aansluiten bij het Fonds Gezondheidszorgen?

17 maart 2022

Rond deze periode starten we de campagne voor het Fonds Gezondheidszorgen op voor 2022. In de coronaperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is dat seizoenwerknemers die uit de nieuwe lidstaten komen, ook in ons land verzekerd blijven voor gezondheidszorgen. Om recht te behouden op de tussenkomst van de wettelijke regeling inzake medische kosten, is het zo dat er een minimumloon moet uitbetaald zijn waarop socialezekerheidsbijdragen zijn berekend. Aangezien seizoenwerknemers enkel voor een korte periode naar België komen én omdat de sociale bijdragen op een forfaitair dagbedrag berekend worden, komt men niet altijd aan dit minimumloon. In dit geval wordt via de mutualiteit een extra premie aangerekend om onder de wettelijke waarborgen te kunnen blijven. Om die redenen hebben we enkele jaren geleden het Fonds Gezondheidszorgen opgericht. Het is een aanbod dat alleen geldt voor de leden van Boerenbond en AVBS. Het is ook een vrijwillig systeem. Je kiest zelf of je toetreedt of niet. De regeling heeft alleen betrekking op de tussenkomst inzake medische kosten. Het gaat dus over een consultatie bij een arts of in een ziekenhuis, over de aankoop van medicatie, een bezoek aan een tandarts, een ziekenhuisopname enzovoort. Het gaat evenwel niet over de toekenning van een ziekte-uitkering en evenmin over een hospitalisatieverzekering. De betrokken werknemer zal ook steeds het remgeld ten laste moeten nemen zoals ook de Belgen. De regeling geldt ook alleen voor de seizoenwerknemer en niet voor zijn familieleden. De regeling geldt ook in het geval er na de seizoenarbeid nog een kort contract van maximaal 6 weken wordt voorzien. Wanneer een lid van Boerenbond/AVBS bij het Fonds aansluit, is er de garantie dat voor 2022 alle seizoenwerknemers in orde zijn voor wat de wettelijke verzekering medische kosten betreft. Wanneer een extra premie verschuldigd is, wordt die betaald vanuit het Fonds. Aan elke werkgever wordt gevraagd om 6 euro per seizoenwerknemer te storten in het Fonds. Hiermee worden die premies gefinancierd.

Hoe kan je toetreden tot het Fonds?

De werkgevers die reeds in het verleden toegetreden zijn tot het Fonds, zullen rond deze periode een brief krijgen met daarin een berekende premie voor 2022: de 6 euro per persoon wordt berekend op basis van het aantal seizoenwerknemers dat de werkgever vorig jaar tewerkstelde. Zo kunnen wij de premie in een keer opvragen in het begin van het jaar. Het zijn evenwel de seizoenwerknemers die dit jaar komen werken, die moeten verzekerd zijn. Daarom is het belangrijk is om de namen van deze personen door te geven aan de CM Limburg. Wanneer het dezelfde werknemers zijn als de voorbije jaren moet alleen de aanvang van de nieuwe tewerkstelling gemeld worden. Wanneer men als werkgever vroeger nog niet aangesloten was, kan dat ook voor de eerste keer in 2022. Men kan daarvoor contact opnemen met het Fonds Gezondheidszorgen via fgbb@boerenbond.be.