Waarom is er een sectorale coronapremie in de land- en tuinbouw?

3 december 2021

Wij hebben het enkele weken geleden al gehad over de sectorale onderhandelingen in de land- en tuinbouw. Deze onderhandelingen zijn nog volop bezig. Voor de periode 2021-2022 heeft de regering bij KB de loonnorm vastgesteld op maximaal 0,4%. In theorie zou deze aanpassing kunnen ingaan op 1 januari 2021, maar de sociale onderhandelingen zijn nog niet afgerond. De regering heeft daarnaast ook voorzien dat de ondernemingen die het vorig jaar goed gedaan hebben, een eenmalige coronapremie aan hun medewerkers kunnen toekennen. Deze premie die wordt toegekend onder de vorm van een consumptiecheque is onbelast voor de werknemer. Wij weten op sectoraal niveau niet welke bedrijven het goed gedaan hebben. Om te vermijden dat elk bedrijf een brutopremie moet toekennen als compensatie voor de 0,4% over 2021, hebben wij in 2021 een coronapremie voorzien van 150 euro voor de vaste werknemers. De werkgever betaalt hierop enkel 16,5% RSZ. Voor de werknemer is dit netto.

Ecocheques

De coronapremie moet toegekend zijn vóór 31 december 2021. Wij hebben daarom afgesproken dit samen te laten lopen met de ecocheques 2021. Deze regeling geldt alleen voor de vaste werknemers. De consumptiecheque wordt berekend over de referteperiode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021. Enkel werknemers die de volle twaalf maanden in dienst waren, krijgen het volledige bedrag. Voor deeltijdsen gebeurt ook een pro rataberekening. Als werkgever hoef je hiervoor niets te doen. Zoals bij de ecocheques doet het Sociaal Fonds voor de land- of tuinbouw de berekening per werknemer. Wij hebben een akkoord gesloten met Edenred inzake de ecocheques dat ook geldt voor deze coronapremie. Als werkgever zal je een brief ontvangen van Edenred met het berekende bedrag aan ecocheques en consumptiecheques voor je vaste werknemers. Na betaling wordt de kaart van de werknemer opgeladen met het juiste bedrag. Het is belangrijk om de betaling vóór 20 december te doen zodat consumptiecheques vóór 31 december kunnen worden toegekend.

Wat als ik mijn werknemers al een coronapremie heb toegekend?

De consumptiecheque kan maximaal 500 euro bedragen. Dit houdt in dat er nog 350 euro op ondernemingsvlak kan worden toegekend. Er zijn bedrijven die al het volle bedrag van 500 euro hebben toegekend of een gedeelte daarvan. De vraag stelt zich dan ook hoe wij kunnen garanderen dat het plafond van 500 euro niet wordt overschreden. Wij hebben daarom de volgende afspraken gemaakt: wanneer je dit jaar als werkgever reeds consumptiecheques besteld hebt bij Edenred, zal de bestelling via het Sociaal Fonds niet doorgaan. Als je het maximum nog niet overschreden hebt en je wil nog iets extra voorzien, kan je steeds nog bij bestellen bij Edenred. Als je reeds een bestelling deed bij een andere leverancier, voor een hoger bedrag dan wat het Sociaal Fonds voor een werknemer berekend heeft, hoef je de factuur van Edenred niet te betalen. Je zal in dit verband ook nog een brief ontvangen van het Sociaal Fonds.