Geld

Waar zit de win(st) voor jou?

19 november 2021

Stel je je ook vragen bij alle nieuwe uitdagingen die op je afkomen? GLB 2023, Green Deal, Blue Deal, klimaatverandering … Zoek je de rol die je kan opnemen of de inspanning die jouw bedrijfsvoering en regio kan versterken? Wil je weten waar je terechtkan voor advies, ondersteuning en subsidiëring? Dan is deze inspiratie-avond iets voor jou.

Onder de noemer ‘Slim boeren in het Pajottenland’ willen we samen nadenken over initiatieven die lopen in jullie regio rond vergroening, water, hernieuwbare energie, landschap, verbreding met nadruk op de (ver)korte keten en toerisme. Welke voordelen en winsten zitten er in voor jouw bedrijf? Deze avond vol inspiratie, maar ook wisselwerking tussen land- en tuinbouwers en projectmedewerkers, is de intro voor gerichtere thema-avonden in de wintermaanden.

Daarom nodigen we jullie graag uit op deze informatieve netwerkavond rond ‘slimme pajottenLANDbouw’.

Inspiratiesessies

Goed boeren met minder inputs. Je voelt duidelijk bij beleid en consument de vraag naar een land- en tuinbouw met minder (en/of andere) inputs. Denk aan gewasbescherming, bemesting, watergebruik, fossiele brandstoffen … Hoe blijf je goed boeren binnen dit kader? Een inspiratiesessie waarbij er ook aandacht is voor mechanische onkruidbestrijding gezien ook externe arbeid geen evidentie is.

Niet productieve investeringssteun: wa is da? Ben je op zoek naar quick wins rond meer boerennatuur op jouw land- of tuinbouwbedrijf, dan helpt deze sessie je zeker op weg. Ontdek de synergie tussen landbouw en natuur, tussen economie en ecologie. Ontdek wat je op jouw bedrijf, en bij uitbreiding in jullie boerenlandschap kan doen om een win-win te creëren op economisch en ecologisch vlak. Zonder twijfel zit er ook een win in op vlak van imago-opbouw. Met de richtlijnen van GLB 2023 voor ogen, steek je hier zeker wat van op.

Boeren met power. Zelf groene stroom produceren helpt jouw energiefactuur onder controle te houden. Maar dacht je er al over na dat er modellen zijn om je investering door buurtbewoners te laten betalen? Over zonnepanelen, lokale energieproductie, korteketenenergie … en vooral ook over samenwerking met je buur(t).

Lekker en lokaal Pajottenland: over de (ver)korte keten en de weg naar de klant. Hoeveproductie en hoeveverkoop zijn al lang geen innovaties meer. Ze halen de klant naar jouw bedrijf. De omgekeerde markt loopt stroever: boer gaat naar klant. Welke opties liggen er open naast boerenmarkten, buurderijen …? En welke kansen liggen er in de verkorte keten waarbij een beperkt aantal tussenstappen worden gezet tussen producent en consument? Ook hier helpen samenwerkingsverbanden jouw dromen te realiseren.

Pajottenland-Vakantieland. In het Pajottenland leeft de vraag naar meer overnachtingsplaatsen, rustplekken en locaties om te proeven van al dat lekkers. Hoe kan je als landbouwer van het Pajottenland een plaats maken om volop te genieten? Welke nieuwe vormen van hoevetoerisme bestaan er en hoe kan jij daarop inspelen? Luister relaxed maar aandachtig naar deze toelichting.

Water, elke druppel telt. Te veel water, te weinig water, té is nooit goed. De voorbije jaren hebben ons de gevolgen van deze twee uitersten getoond. Nadenken over goed waterbeheer en -gebruik doe je zowel voor het watergebruik in je gebouwen als op perceels- en gebiedsniveau. Een doordacht waterbeheer vermijdt slapeloze nachten én laat zich snel voelen in je boekhouding. Je betaalt immers niet alleen om water te gebruiken, je betaalt ook voor de waterzuivering. Zwart, grijs of … zorg dat je zelf niet groen van wordt van al te veel waterperikelen.

Praktisch

Donderdag 2 december om 19.30 uur in Peerenbosch, Molenstraat 26, Pamel met onder meer een bezoek aan de biomassaketel. Vanaf 20.15 uur starten inspiratiesessies 1 & 2. Om 21.45 uur is er een nabeschouwing en het boerencafé gaat open vanaf 22 uur.

Geef bij je inschrijving mee aan welke sessie je wil deelnemen. Inschrijven kan via https://www.agrocampus.be/vormingen/slim-boeren-het-pajottenland-waar-zit-de-winst-voor-jou-v11639 of bel naar 016 28 61 02.

toerismeboerenlogo