Menu

Waar ligt de grens van het Hallerbos?

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Op 1 maart 2019 plantte het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) bomen aan op een perceel van 10 hectare langs de Nijvelsesteenweg in Halle, vlak bij het Hallerbos, onder de vlag van ‘Plan Boommarter’. Maar welke visie en plannen heeft ANB in de regio van het Hallerbos? Met deze vraag gingen enkele bestuursleden van bedrijfsgilden Halle en Beersel op 11 maart naar het ANB.

Lien Vandebroeck

Plannen en visie

Het Hallerbos maakt deel uit van de SBZ (speciale beschermingzone) ‘het Hallerbos en nabije boscomplexen’. Dit is meteen al het eerste plan waaraan ANB werkt: de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen die voor dit SBZ geformuleerd werden (lopend proces). Vervolgens werd door de stad Halle, Regionaal Landschap, Natuurpunt en ANB een overeenkomst gesloten met de naam ‘Plan Boommarter’. In dit plan werden afspraken gemaakt om onder andere via KLE’s (kleine landschapselementen), maar ook bosuitbreiding, een verbinding te realiseren tussen Hallerbos en Lembeekbos. Ten slotte werd in het regeerakkoord van de huidige Vlaamse regering opgenomen dat er 1000 hectare bijkomend groen in de Vlaamse Rand gerealiseerd moet worden. In eerste instantie zorgen het toegankelijk maken van bestaand groen en vervolgens nieuw groen (park, bos of open natuur) ontsluiten voor het realiseren van deze doelstelling.

Boodschap aan ANB

Heel wat plannen en visies die ruimte vragen dus. In een regio waar de druk op de open ruimte zeer groot is door verstedelijking en industrie, is dat voor de aanwezige landbouw geen evident verhaal. De boodschap aan ANB is dan ook zeer duidelijk: we willen als gesprekspartner erkend worden in deze visies en vragen ANB verder te kijken dan afspraken met individuele landbouwers en/of eigenaars wanneer percelen te koop worden aangeboden.

Lees hier het standpunt van Boerenbond over bebossing in agrarisch gebied. 

 

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: