Menu

Waalse PWA’ers actief op Limburgse tuinbouwbedrijven

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Naar aanleiding van een parlementaire vraag van Jos Lantmeeters (N-VA) stond plots de tewerkstelling van Waalse PWA’ers op Limburgse land- en tuinbouwbedrijven in de belangstelling.

Peter Bruggen, provinciaal secretaris

Nochtans is er niks nieuws onder de zon. In februari 2018 werd er namelijk een protocol gesloten tussen het Vlaamse en Waalse gewest. Dit houdt in dat VDAB de Forem (Office Wallon de la formation professionnelle et de l’emploi) kan verzoeken om Vlaamse gebruikers (land- en tuinbouwers) toe te staan gebruik te maken van het PWA-stelsel zoals dat van toepassing is in het Waalse gewest. Dit protocol was nodig, wilden we nog gebruik kunnen maken – zoals vóór 2018 – van Waalse PWA’ers nadat de Vlaamse overheid het PWA-stelsel wijzigde in wijk-werken, dat enkel toegankelijk is voor werkzoekenden en gebruikers die hun domicilie of vestigingseenheid hebben in het Vlaamse gewest, voor activiteiten in het Vlaamse gewest.

Geen verdringing van wijk-werkers

Parlementslid Lantmeeters vreest dat PWA’ers de wijk-werkers zouden kunnen verdringen. Om dat te verhinderen is er nu het protocol, dat stelt dat Waalse PWA’ers maar kunnen worden ingeschakeld nadat is gebleken dat er geen wijk-werkers zijn die de activiteiten, die je voor ogen hebt, kunnen uitvoeren.

Hoe werkt het?

De land- of tuinbouwer moet zich eerst aanmelden bij een wijk-werkorganisator. Deze zoekt wijk-werkers die geschikt zijn voor het uitvoeren van de activiteiten die je gevraagd hebt. Wanneer na twee weken de inspanningen van de wijk-werkorganisator onvoldoende resultaat heeft opgeleverd én je hebt laten weten dat je in dat geval een beroep wenst te doen op Waalse PWA-werknemers, dan licht de organisator het centrale meldpunt bij VDAB in, dat op zijn beurt Forem contacteert. De land- of tuinbouwer moet zich inschrijven bij minstens één van de Waalse PWA-kantoren (L'Agence Locale pour l'Emploi - ALE) naar keuze en betaalt er ook het inschrijvingsrecht. Het ALE-kantoor gaat dan op zoek in zijn bestand naar PWA-werknemers die geschikt zijn en interesse hebben in het uitvoeren van de activiteiten die je vraagt. Mocht men onvoldoende werknemers vinden, dan informeert ALE ook bij andere PWA-kantoren. Intussen blijft de vraag ook nog openstaan bij de Vlaamse organisator wijk-werken. Er kunnen dus nog steeds geschikte wijk-werkers doorverwezen worden.

Tijdens de coronacrisis vroeg minister Crevits aan wijk-werkorganisaties, bemiddelaars en lokale besturen om wijk-werkers maximaal toe te leiden naar sectoren die nog actief waren en zeer dringend op zoek waren naar werknemers, zoals de land- en tuinbouwsector.

Enkele cijfers

Sinds februari 2018 heeft VDAB 278 aanvragen aan haar Waalse tegenhanger Forem bezorgd met de vraag om Waalse PWA’ers in de land- en tuinbouw in Vlaanderen tewerk te stellen. Alle aanvragen kwamen uit Limburg. Voor de eerste helft van dit jaar ging het om 51 aanvragen voor een 500-tal Waalse PWA’ers. In april – tijdens de coronacrisis – was de toeleiding van Waalse PWA’ers naar Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven even stilgelegd. Gezien de start van het aardbeienseizoen was de nood hoog. Op aandringen van Boerenbond kwam de werking weer op gang, met dank aan minister Crevits die haar Waalse collega Christie Morreale (PS) contacteerde. 

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: