Menu

Waakzaam blijven voor Afrikaanse varkenspest

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Hoewel er de voorbije weken minder everzwijnen worden gevonden, moet de sector waakzaam blijven. De bioveiligheid in varkensbedrijven moet in het hele land van het hoogste niveau zijn.

Bron: wallonie.be, FAVV & Europese Commissie

Op 24 juni stond de teller op 3166 bemonsterde everzwijnen in de besmette zone en de bufferzone er rond. Daarvan werden 823 monsters positief getest op Afrikaanse varkenspest (AVP). Hoewel er de laatste weken minder everzwijnen gevonden worden, moet de sector waakzaam blijven.

In de buurt van Etalle, waar initieel de eerste gesmette zwijnen werden gevonden, vindt men af en toe nog positieve everzwijnen. Volgens Europese experten geeft dit aan dat het virus in deze zone minder actief is, maar wel blijft rondgaan in de naar schatting minimaal 350 everzwijnen daar. Richting Frankrijk en Luxemburg wordt de infectie goed tegengehouden door de diverse hekken.

De situatie in het noorden van de zone, in het Woud van Chiny, is echter verontrustend. Hoewel ook daar minder positieve everzwijnen gevonden of gevangen worden, is er nog steeds een noordwaartse druk. Recent werd  zeer dicht bij de grens van de bufferzone zone 1-noord, in zone 2, een besmet everzwijn gevangen. De zones hoeven hiervoor niet aangepast worden, maar dit geeft wel aan dat uitbreiding naar de wouden van Anlier en de Semois mogelijk is.

Zoals voorspeld zijn er terug enkele gevallen van uitbraken in gehouden varkens in Oost-Europa. De everzwijnenpopulatie neemt immers toe tijdens de lente en vroege zomer, en daarmee ook de druk op de bedrijven. Vooral in Polen zijn in mei en juni enkele grote bedrijven besmet geraakt, en moesten bijna 10.000 varkens geruimd worden;

Zomervakantie: toegang tot de bossen rond Etalle

Tijdens de paasvakantie werden meerdere bossen, ook deze waar nog besmette everzwijnen teruggevonden werden, opgesteld voor het publiek. Zolang het publiek zich aan de voorschriften houdt en enkel op de wandelpaden blijft, is er weinig risico voor verspreiding van het virus door verstoren van everzwijnen of door mechanische overdracht. Het wetenschappelijk comité heeft in recent advies aangeraden dat de overheid strikt controleert op deze voorwaarden, en raadt ook aan honden in deze wouden te verbieden. Voor zomerkampen, enkel toegestaan in de bufferzones, moet steeds een officiële risicoanalyse gemaakt worden en toegang tot wouden en bossen is niet toegestaan.

Bioveiligheid op bedrijven

Het is duidelijk dat de bioveiligheid op varkensbedrijven in het hele land van het hoogste niveau moet zijn. De varkensprijzen zijn goed nu, maar de markt zal ineen stuiken bij een insleep van AVP in een bedrijf. De Belgische overheid, met steun van de landbouworganisaties, denkt na over wettelijke maatregelen om de bioveiligheid op varkensbedrijven te stimuleren. Een jaarlijkse bioveiligheidscan of -check, door de varkenshouder en de bedrijfsdierenarts samen uitgevoerd, met daaraan gekoppeld een verbeterplan, zal verplicht worden. Het Groothertogdom Luxemburg past reeds een soort van bioveiligheidscore toe. De 116 varkensbedrijven werden onderverdeeld in rode, gele en groene bedrijven. 41 op 116 gescoorde bedrijven (vele varkensbedrijven met uitloop) krijgen een rode kleurcode, wat wijst op een ondermaatse bioveiligheid. Deze bedrijven worden gestimuleerd om het management te verbeteren. In de zones met hoog risico voor AVP (tegen de Belgische grens) zullen bedrijven die er niet in slagen zich te verbeteren, gesloten worden.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: