ghg

Vul de enquête in over de bewaring van kuilmaïs

24 november 2022

Het voorbije jaar hebben de weersomstandigheden opnieuw een behoorlijke invloed gehad op de teelt en bewaring van kuilmaïs. Door langdurige droogte en hoge temperaturen was de maïs onderhevig aan stress, waardoor de ontwikkeling en afrijping verstoord werd.

Met het demonstratieproject ‘Hittestress bij maïskuilen’ bekijken LCV, Hooibeekhoeve, Inagro en Proefhoeve Bottelare (HoGent en UGent) hoe er met de veranderende omstandigheden moet omgegaan worden, zodat we toch een goede kuilbewaring bekomen en kwalitatieve kuilmaïs aan het voederhek krijgen.

Hiervoor hebben de projectpartners informatie nodig van landbouwers, loonwerkers en veevoeradviseurs. Vul dus zeker deze enquête in over zaai, oogst en kuilmanagement van silomais! De resultaten zullen Vlaamse landbouwers helpen om in de toekomst de kwaliteit van de maiskuilen te verbeteren.

De 3 linken naar de enquêtes

Landbouwers: https://forms.office.com/r/3k39ygXLWu

Loonwerkers: https://forms.office.com/r/3AuWc4FLng

Veevoederadviseurs: https://forms.office.com/r/5QVQMDsCdh

Vragen? Meer info via lcv@provincieantwerpen.be.