Deze vrijstellingen zijn belangrijk voor land- en tuinbouw:

  • voertuigen voor goederenvervoer van - of zonder bestuurder gehuurd door - landbouw-, tuinbouw-, bosbouw, veeteelt- of visserijbedrijven, die voor hun beroepsactiviteit worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf;
  • land- en/of bosbouwtrekkers die worden gebruikt voor land- of bosbouwwerkzaamheden binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf dat het voertuig bezit, huurt of least;
  • voertuigen voor het ophalen van melk op de boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
  • voertuigen gebruikt voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde geslachte dieren of slachtafval;
  • voertuigen voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen binnen een straal van 50 km.

Meer info
De volledige tekst met alle vrijstellingen uit het Belgisch Staatsblad vind je hier. (pdf)