Menu

Vrijstelling van sociale bijdragen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Vorige week besliste minister van Middenstand en Landbouw Ducarme om de rundvlees-, de varkens- en hardfruitsector te erkennen als sector in crisis tot 30 juni. Dit heeft voor gevolg dat er ook voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020 ofwel een uitstel of een vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige kan worden aangevraagd.

Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond

Vorig jaar werden de voor het eerst drie sectoren uit de land- en tuinbouw erkend als sector in crisis. Het ging om de rundvlees-, de varkens- en hardfruitsector. Door deze erkenning konden zelfstandigen die actief zijn in een van deze sectoren voor de vier kwartalen van 2019 een uitstel konden aanvragen van de betaling van de sociale bijdragen als zelfstandigen. Een ander, veel belangrijker gevolg, was dat alle zelfstandigen uit deze sectoren in aanmerking konden komen voor een vrijstelling van de betaling van de sociale bijdragen als zelfstandige en dit zonder bewijsstukken. Je moest dan enkel een aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds waar je als zelfstandige aangesloten bent. Er was geen enkel bewijsstuk of stavingstuk nodig. In 2019 maakte een groot aantal zelfstandigen uit de betrokken sectoren gebruik van deze mogelijkheid. Vorige week besliste minister van Middenstand en Landbouw Ducarme om de rundvlees-, de varkens- en hardfruitsector te erkennen als sector in crisis tot 30 juni. Dit heeft voor gevolg dat er ook voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020 ofwel een uitstel of een vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige kan worden aangevraagd. Het blijft ook dit jaar een eenvoudige procedure: er moet enkel een aanvraagformulier ingevuld worden en er moet geen enkel bewijsstuk aan worden toegevoegd.

Als je voor deze vrijstelling van de betaling van sociale bijdragen in aanmerking wil komen, geven we je de raad om contact op te nemen met je sociaal verzekeringsfonds. Acerta staat klaar om je te begeleiden in het doen van de aanvraag.

Let wel op, momenteel is het nog zo dat een periode van vrijstelling van sociale bijdragen geen pensioenrechten oplevert. Wij werken aan een wetsvoorstel waardoor in de toekomst voor elke zelfstandige acht kwartalen vrijstelling van sociale bijdragen toch pensioenrechten zouden opleveren. Wij proberen dit voorstel dit voorjaar te laten goedkeuren in de Kamer.

Aangeraden

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: