Menu

Vrijstelling sociale bijdragen varkenssector kan nu worden aangevraagd

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Minister Ducarme had de varkenssector enkele weken terug als sector in crisis erkend, maar daarmee was het verhaal nog niet rond. Boerenbond en Acerta hebben met de overheid een eenvoudige en snelle werkwijze afgesproken. De bedrijven die de vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen, zullen hiermee toch wat extra financiële ademruimte krijgen. Er wordt nog aan een wetsvoorstel gewerkt om het behoud van de pensioenrechten te verzekeren.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke Veredeling Studiedienst Boerenbond

De afgelopen weken was Chris Botterman, hoofd sociale zaken bij Boerenbond, druk in de weer om vrijstelling van de sociale bijdragen voor de varkenshouders te verkrijgen. Minister Ducarme had de varkenssector enkele weken terug als sector in crisis erkend, maar daarmee was het verhaal nog niet rond. Boerenbond en Acerta hebben met de overheid een eenvoudige en snelle werkwijze afgesproken. 

Deze maatregel is belangrijk voor de varkenssector die zwaar is getroffen door de Afrikaanse varkenspest.  De bedrijven die de vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen, zullen hiermee toch wat extra financiële ademruimte krijgen. Er wordt nog aan een wetsvoorstel gewerkt om het behoud van de pensioenrechten te verzekeren.

Voor welke kwartalen en afrekeningen kan je vrijstelling krijgen?

Je aanvraag kan één jaar teruggaan naar het verleden.  Een voorbeeld: als je je aanvraag doet vóór eind maart 2019, kan je vrijstelling krijgen voor de vier kwartalen van 2018 en voor het eerste kwartaal van 2019. Als je de vrijgestelde bijdragen al betaald hebt, zal Acerta ze terugstorten.

Als je alleen mikt op vrijstelling voor de toekomst, kan je beslissen om je bijdragen vanaf nu niet meer te betalen en daarvoor binnen het jaar een definitieve vrijstelling aan te vragen. Acerta moet wel afrekeningen blijven sturen, maar je kunt die opzij leggen. Nadat je de laatste afrekening hebt ontvangen waarvoor je vrijstelling wenst, doe je de aanvraag.  Een voorbeeld. Als je vrijstelling wenst voor de vier kwartalen van 2019, doe je geen enkele betaling en wacht je tot je de afrekening van het vierde kwartaal ontvangen hebt. Daarna vraag je de vrijstelling aan voor alle onbetaalde afrekeningen van 2019. Acerta zal alle ontvangen afrekeningen annuleren.

Verwittig Acerta altijd!

Als je beslist om je toekomstige afrekeningen niet te betalen, verwittig dan zeker Acerta. Dat kan via e-mail naar de mailbox van je Acerta-kantoor. Je vindt het mailadres op je afrekeningen. Vergeet niet om je rijksregisternummer te vermelden.  Deze verwittiging is nodig om inningsprocedures te vermijden. 

Je kunt ook vrijstelling aanvragen voor een eindafrekening (regularisatiebijdragen) en dit binnen de vier kwartalen na de ontvangst ervan.

Hoe vraag je de vrijstelling aan?

Je moet daarvoor het wettelijk verplichte aanvraagformulier gebruiken. Daarin moet je alleen de vakken invullen die aangeduid zijn met een rode kader (deel 1, 2, 6 en 7 + vak 6 op pagina 4). De andere vakken mag je negeren.

Je stuurt de aanvraag aangetekend naar Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, Centraal Team, Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk. Je kunt het ingevulde aanvraagformulier ook scannen en mailen naar de mailbox van je Acertakantoor. Je vindt het mailadres op je afrekeningen.

Als je geen klant bent bij Acerta moet je de vrijstelling aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds waar je aangesloten bent.

Wat zijn de gevolgen van een vrijstelling?

Door een vrijstelling van je voorlopige bijdragen vervallen je pensioenrechten voor de betrokken kwartalen.  Ter indicatie: als je recht hebt op het minimumpensioen als alleenstaande, zal een kwartaal vrijstelling van sociale bijdrage je pensioen doen dalen met ongeveer 85 euro per jaar.

Je kunt altijd beslissen om de vrijgestelde bijdragen later toch te betalen, binnen een termijn van vijf jaar. Je pensioenrechten worden dan heropend.

Als de vrijstelling alleen slaat op de regularisatiebijdragen (eindafrekening), vervallen je pensioenrechten niet, op voorwaarde dat je voorlopige bijdragen voor die kwartalen betaald zijn.

Je rechten in de ziekteverzekering blijven behouden, ondanks de vrijstelling. Het overbruggingsrecht kan in sommige situaties in het gedrang komen, je neemt best contact met je Acertakantoor.

Boerenbond ijvert voor een wetsverbetering

We werken met andere beroepsorganisaties samen aan een wetsvoorstel om, ondanks een goedgekeurde vrijstelling van sociale bijdragen, toch pensioenrechten op te bouwen . Maar dit voorstel zal voor een volgende regering zijn. We volgen het uiteraard op.