Vraag op tijd jouw steun voor brede weersverzekering

13 april 2022

April heeft ook dit jaar zijn grillen al getoond. Met een brede weersverzekering kan je je wapenen tegen extreme en ongunstige weersomstandigheden die de draagkracht van jouw bedrijf te boven gaan. 

Bovendien kan je steun krijgen voor de betaalde verzekeringspremie als je een erkende brede weersverzekering afsluit. Heeft jouw verzekerde teelt schade geleden, dan verloopt de afhandeling van de schade via de verzekeringsmaatschappij.

Hoe aanvragen?

Vraag jouw steun voor de brede weersverzekering tijdig aan via de verzamelaanvraag 2022. Doe dat vóór 30 april, de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag. De verzekeringspolis hoeft dan nog niet afgesloten zijn, maar contacteer jouw verzekeraar zeker tijdig.

De polis wordt immers op maat van jouw bedrijf gemaakt en is afhankelijk van jouw specifieke verwachtingen. Het kan ook de moeite lonen om polissen te vergelijken.

Hoeveel steun?

Tot en met 2022 ben je zeker van steun die 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie bedraagt.

Vanaf 2023 is er een tussenkomst van 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de eerste drie jaar (periode 2020-2021-2022). Voor bijkomende verzekerde oppervlakte wordt maximaal 65% van de verzekeringspremie gesubsidieerd.

Sluit dus nu nog een brede weersverzekering af om de komende jaren zeker te zijn van 65% steun voor die grootste oppervlakte.

Meer informatie over de brede weersverzekering en de erkende verzekeraars voor de campagne 2022 vind je via deze link

Bron: Departement Landbouw & Visserij