Vraag om uitrijregels mestseizoen door nat weer aan te passen

Dat de situatie vandaag door de overvloedige regen van de laatste maanden uitzonderlijk is in Vlaanderen, hoeven we niet uit te leggen. Het was de natste lente van de eeuw zoals het KMI zelf aangeeft. 

In heel Vlaanderen liggen de percelen er uitzonderlijk nat bij waardoor het niet mogelijk is om de veldwerkzaamheden op te starten zonder impact te hebben op de bodemstructuur. In een brief aan Vlaams minister Zuhal Demir vraagt Boerenbond om mest te mogen uit te rijden op zon- en feestdagen en na zonsondergang.

Aangewezen om op juiste tijdstip te bemesten

Normaal gezien zou het mestseizoen vandaag op volle toeren draaien en zouden heel wat teelten al ingezaaid zijn. Dit lukt tot op vandaag niet. Bovendien is het, met het oog op de waterkwaliteit en vanuit goede bemestingspraktijken en het 4J principe, aangewezen om op het juiste tijdstip te bemesten, d.w.z. wanneer de planten het vragen.

In de mestwetgeving is er opgenomen dat het niet toegelaten is om meststoffen op of in de bodem te brengen op alle zon- en feestdagen (behalve voor kunstmest) en voor zonsopgang en na zonsondergang. Deze maatregelen zijn in de regelgeving ingeschreven om het mogelijk te maken om de bemesting op te volgen door de overheid (handhaving) en om mogelijke overlast van geluid en geur naar burgers te beperken maar hebben geen effect op de waterkwaliteit.

Als het weer verbetert en de bodem het toelaat, zullen alle landbouwers op korte tijd de noodzakelijke nutriënten op het veld moeten brengen om vervolgens te de teelten te zaaien. Door de beperkte capaciteit van loonwerkers en machines zal dit een huzarenstukje worden om deze werkzaamheden tijdig en goed af te ronden.

Vraag tot tijdelijke aanpassing van maatregelen 

Boerenbond, ABS en BioForum vragen daarom om de komende weken, tot half juni, ook mest te mogen uitrijden na zonsondergang en op zon- en feestdagen. Alles blijft gecontroleerd via de andere opvolgingsmaatregelen zoals het rijden met de AGR-GPS app. De fysieke controlemogelijkheid is dan ook minder vereist dan vroeger. Er kan nog beter worden afgestemd op de ideale omstandigheden om uit te rijden zodat ook bodemcompactie wordt vermeden. 

De tijdelijke aanpassing van deze maatregel komt in principe de waterkwaliteit ten goede gezien de mest op deze wijze op het meest gunstige moment wordt uitgereden en benut en gebeurt binnen de geldende bemestingsnormen en eisen voor emissiearme toediening. Zodoende kan geen negatieve impact naar het milieu verwacht worden.

Bron: Boerenbond.