Vraag nu subsidie aan voor innovatieve ideeën

Wil je investeren in innovatie op je bedrijf, dan zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Sinds 1 maart kan je aanvragen indienen voor VLIF-steun voor innovatieve investeringen, ook gekend als VLIF-innovatie. Ook projectvoorstellen voor operationele groepen en demonstratieprojecten kunnen nu worden ingediend. De indieningsperiode eindigt voor alle drie de maatregelen op 30 april.

Wat is VLIF innovatie?

Via VLIF innovatie geeft het Departement Landbouw en Visserij 50% steun aan innovatieve investeringen in de landbouw. Voorbeelden van zo’n investeringen zijn onroerend goed, een vernieuwende machine, installatie of uitrusting. De VLIF-innovatie steun is dus een aanvulling op de gewone investeringssteun. Nieuw binnen de oproep dit jaar, is dat een deel van het budget van de investeringssteun is voorbehouden voor projecten rond de reductie van emissies binnen de landbouw. Naast de investering zelf, kan je ook steun krijgen voor onderzoek en advies over de innovatie.

--> Lees hier meer over de oproep VLIF innovatie 2024 

Wat zijn operationele groepen?

Binnen een operationele groep zetten landbouwers en andere actoren samen een project op dat voor een concrete problematiek of opportuniteit een innovatieve oplossing wil vinden.  Voorbeelden van dergelijke oplossingen zijn het ontwikkelen en testen van innovatieve producten, diensten, processen methoden of technieken. Binnen operationele groepen wordt een deel van het budget voorbehouden voor projecten die zich als doel stellen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Ook voor projecten die nieuwe samenwerkingen willen realiseren binnen de eiwitketen of die nevenstromen valoriseren, wordt budget gereserveerd.

--> Lees hier meer over de oproep operationele groepen 2024

Wat zijn demonstratieprojecten?

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van nieuwe mogelijkheden op vlak van duurzame praktijken en technieken. Vanuit non-profit organisaties die expertise hebben in duurzame landbouwpraktijken, worden land- en tuinbouwers geholpen om deze toe te passen op hun bedrijf. De thema’s van deze oproep zijn ‘duurzaam nutriëntenbeheer’ en opnieuw ‘reductie van broeikasgassen’.

--> Lees hier meer over de oproep voor demonstratieprojecten 2024

Waarvoor kan je bij Boerenbond terecht?

We geven je graag uitleg over deze verschillende maatregels en bekijken samen of jouw investering of idee voor steun in aanmerking zou komen. Voor aanvragen voor investeringssteun binnen de oproep VLIF innovatie, kunnen we als je dat wil ook samen met jou je dossier schrijven.

  • Nalezen dossier: €330 (excl. BTW). LET OP: ook hiervoor ontvang je 50% subsidie.
  • Schrijven dossier: €330 + uurkost voor schrijven van €64/halfuur (excl. BTW). Het eerste halfuur is gratis. Uurkosten worden ook enkel aangerekend als de subsidie effectief wordt toegekend. LET OP: ook voor deze bedragen ontvang je 50% subsidie.