Menu

Vraag nog snel ophaling van silobanden aan

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Op heel wat bedrijven worden er nog oude autobanden gebruikt voor het afdekken van de silo’s. Het afvoeren van deze banden op het moment dat ze versleten of niet meer nodig zijn, vormde jarenlang een probleem. Daarom werd in 2012, in samenwerking met het departement Leefmilieu van minister Joke Schauvliege, de OVAM, Recytyre en de landbouworganisaties, gestart met een inzamelproject. Dat project loopt dit jaar ten einde en het wordt voorlopig niet verlengd. Wil je nog een kans op financiële steun voor de afvoer van je silobanden? Dien je aanvraag dan nog dit jaar in.

Met het project krijg je financiële steun voor het afvoeren van maximaal 1000 banden van personenwagens, lichte bestelwagens en motorfietsen. De tegemoetkoming van de OVAM en Recytyre bedraagt in het totaal maximaal 2/3 van de opruimkosten, begrensd tot 0,80 euro per band (exclusief btw). Voor 1000 banden krijg je dus ten hoogste 970 euro steun (inclusief btw). Je kunt wel meer dan 1000 banden meegeven of banden van een ander type, maar deze meerkosten moet je zelf betalen.

Hoe verloopt het?

De procedure start wanneer jij bij de OVAM een aanvraagformulier indient. Het aanvraagformulier kan je vinden op de website van Boerenbond en van Recytyre. Na een controle ontvang je een goedkeuring van de OVAM. Je vraagt zelf een offerte aan één of meerdere inzamelaars van de lijst met erkende inzamelaars, die je vindt op de website van Recytyre. Je kiest een inzamelaar en maakt met hem de nodige praktische afspraken (tijdstip van ophalen, wijze van aanlevering …). Na de ophaling ontvang je van de inzamelaar een factuur en een ondertekend identificatieformulier. Je betaalt de volledige factuur van de inzamelaar binnen de vooropgestelde termijn. Aan Recytyre bezorg je een kopie van de factuur, het identificatieformulier en de goedkeuring die je kreeg van de OVAM. Recytyre betaalt je de tegemoetkoming binnen de 15 dagen na ontvangst van je documenten.

De eerste stap van de procedure (aanvraag bij OVAM) moet dit jaar nog rond zijn. De stappen die daarop volgen, mogen in 2019 afgewerkt worden. De OVAM hanteert een termijn van 6 maanden vanaf de goedkeuring waarbinnen de silobanden ingezameld moeten worden.

Nog heel wat banden op silo’s

Binnen het project zijn er tot nu toe 3203 aanvragen bij de OVAM ingediend. Er konden 1,3 miljoen silobanden ingezameld worden. Gemiddeld kwamen er 400 aanvragen per jaar. Dit jaar zal dat aantal boven 745 liggen.

Uit een recente enquête bij onze leden-rundveehouders blijkt dat er nog heel wat banden op de bedrijven aanwezig zijn, namelijk bij 95% leden die aan de enquête deelnamen. Een ruwe schatting zet het aantal op 6 miljoen in Vlaanderen. Op veel bedrijven worden er op de nieuwe of vernieuwde silo’s ook al alternatieve systemen gebruikt, zoals spanriemen, zandzakken of oprolbare dekzeilen, maar op de meeste bedrijven worden ook nog silobanden gebruikt. Driekwart van de deelnemers zijn bereid om een alternatief systeem te gaan gebruiken, maar meer dan de helft van de rundveehouders geeft aan dat ze minstens nog een aantal silobanden willen houden. Zo’n 90% van de rundveehouders geeft aan dat ze zich in de toekomst nog willen ontdoen van hun silobanden, voornamelijk doordat ze overschakelen naar een alternatief systeem of omdat ze hun activiteit willen stopzetten of verminderen. 

Boerenbond was natuurlijk vragende partij voor een verlenging van het silobandenproject, maar in de huidige vorm bleek dat niet mogelijk. Boerenbond gelooft in de meerwaarde van collectieve inzamelmomenten en blijft zich daarvoor inzetten. De tijd zal uitwijzen of ons dat lukt. Dien dus voor het einde van 2018 je aanvraag in wanneer je op zeker wilt spelen!

Deel deze pagina: