Menu

Vraag je vrijstelling van kilometerheffing aan voor 1 april

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

De datum van 1 april nadert met rasse schreden. Op dat moment gaat de kilometerheffing in heel België van start. Tractoren die uitsluitend ingezet worden voor landbouwactiviteiten zijn vrijgesteld. De houder van het voertuig moet dat zelf aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst.

De administratieve verplichtingen bij het aanvragen van de vrijstelling zijn beperkt. Er zijn geen kosten aan verbonden en het kan online of op papier. Je hoeft ze slechts eenmaal aan te vragen en ze is permanent, ook als de heffing over enkele jaren uitgebreid wordt naar het hele wegennet, zoals nu al in Brussel het geval is.

Vrijstelling cruciaal voor Boerenbond

Een vrijstelling voor de tractoren was voor Boerenbond cruciaal bij de invoering van de kilometerheffing. Hiervoor werd teruggegrepen naar de basisafspraken voor de rode G-kentekenplaat. Alleen werd niet toegelaten dat ook tractoren die ingezet worden voor andere activiteiten – buiten de landbouw, tuinbouw, bosbouw en visserij – vrijgesteld zouden worden. Daardoor is er geen een-op-eenrelatie is tussen de kilometerheffing en de rode G-kentekenplaat, want die G-kentekenplaat is ook toegelaten voor gemengd gebruik.

De regeling

Het decreet dat de kilometerheffing invoert, bepaalt duidelijk dat de vrijstelling aangevraagd moet worden vóór het begin van de belastbare periode, dus vóór 1 april. Verder stelt het decreet dat de voertuigen uitsluitend gebruikt mogen worden voor landbouw-, tuinbouw-, visteelt- en bosbouwwerkzaamheden en dat ze slechts in beperkte mate de openbare weg mogen gebruiken. De klemtoon ligt hier op het begrip ‘uitsluitend’.

Vrijstelling aanvragen

De Vlaamse Belastingdienst moet de betrokken regeling uitvoeren. Hij stelt nu al een onlineformulier te beschikking waarmee de houder van het voertuig de vrijstelling kan aanvragen. Zo spoedig mogelijk zal hij ook een papieren aanvraagformulier ter beschikking stellen, zodat je de vrijstelling zowel online als op papier kunt aanvragen.

Deze vrijstelling is slechts eenmalig. Zolang je aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet – en je de tractor dus uitsluitend voor landbouwactiviteiten gebruikt – hoef je niets meer te doen. Na verwerking van de aanvraag ontvangt de houder van het voertuig een document met de bevestiging dat het voertuig niet onderworpen is aan de kilometerheffing. Dit document bewaar je het best bij je andere autopapieren.

Welke informatie?

Aangezien de houder van het voertuig hier een voordeel geniet, zijn voertuig is namelijk niet onderworpen aan de heffing, moet hij dat expliciet meedelen. Op die manier beschikt de Vlaamse overheid over een databank van alle landbouwvoertuigen die beperkt gebruik maken van de openbare weg en uitsluitend ingezet worden voor landbouw-, tuinbouw- en bosbouwactiviteiten en visserij. Het nadeel is dat elk houder van een voertuig die de vrijstelling wil genieten, dat zelf moeten aanvragen.

De Vlaamse Belastingdienst vraagt slechts een beperkt aantal gegevens op: naam, rijksregisternummer of KBO-nummer, adresgegevens, nummerplaat van het voertuig en de aard van het voertuig. Daarnaast vraagt de Vlaamse Belastingdienst wel twee foto’s (voor- en zijaanzicht) om de aard van het voertuig te kunnen vaststellen. Dit geldt voor alle voertuigen die de vrijstelling willen genieten (bijvoorbeeld ook brandweervoertuigen en de burgerbescherming).

Je kunt de vrijstelling nu al online aanvragen via deze link. Zodra het papieren formulier beschikbaar is, delen we dat mee in Boer&Tuinder

Lees ook het onderwerp over de kilometerheffing.

Deel deze pagina: