Menu

Vraag je derogatie aan tegen 14 juli

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
In dit artikel brengen we een checklist voor melkveebedrijven om klaar te zijn voor MAP 6.

Jan Halewyck, landbouwconsulent Boerenbond

  • Opslag genoeg?  Uitrijverbod 14 dagen langer voor alle gebieden en teelten 
  • Derogatie aanvragen tegen 14 juli op Mestbankloket
  • Derogatie per perceel aanduiden in je verzamelaanvraag tegen 14 juli: controleer op het e-loket Landbouw en Visserij of er bij alle percelen waar je derogatie wil toepassen effectief een aanduiding staat van derogatie
  • In gebiedstype 2 of 3 en van plan naast derogatie nog kunstmest te gebruiken? Overweeg vrijstelling aan te vragen (en bedrijfsevaluatie nitraatresidu te doen). Aanvragen ook via Mestbankloket tegen 14 juli 
  • Bemestingsplan gemaakt? Indien niet
  • Kunstmestgebruik geregistreerd?  Per perceel of gegroepeerd per gelijk bemeste en bemestbare teelt?  Gebruik eventueel het Boerenbond-bemestingsplan
  • Referentiepercentage vanggewassen bekeken?  Lig je met deel van je grond in GT2 of GT3 dan moet je daar vanggewassen realiseren, zeker proberen na mais in GT2 en 3 vanggewas te zaaien voor 15 oktober. Dit kan je terugvinden op het mestbankloket bij Gronden/Vanggewassen
  • Silo- en mestsappen horen niet in oppervlaktewater, als dat per ongeluk wel nog gebeurt op je bedrijf is het zeker tijd om dat probleem aan te pakken

Aangeraden

Deel deze pagina: