Vorming Pensioenleergang: beredeneerd op pensioen gaan

28 oktober 2021

Op pensioen gaan is een belangrijke beslissing. Maar op een gegeven moment kan, mag of moet je de knoop doorhakken en beslissen wanneer je loopbaan zal stoppen. Gedurende 2 goedgevulde dagen krijg je alle inzichten mee die jou en je partner helpen om de juiste beslissingen te nemen. Ideeën uitwisselen met collega’s die in dezelfde situatie zitten kan nuttig zijn en andere inzichten geven.

2 interessante dagen

De verschillende aspecten die met een stopzetting van het bedrijf en een pensionering te maken hebben komen aan bod. Het gaat dan over zeer praktische zaken : hoe kan je een successieplanning maken en regel je je eigendommen in het kader van het nieuwe erfrecht. Ook gaan we dieper in op het pensioen zelf : kan je vervroegd op pensioen gaan, hoeveel pensioen ontvang je dan, hoeveel mag je bijverdienen in bijberoep, zijn er belangrijke aandachtspunten?

Daarnaast zal er ook aandacht gegeven worden aan de concrete stopzetting, verkoop, overdracht van productierechten, alternatieven voor de gebouwen, verhuur van de gronden en andere praktische zaken. De lessen worden telkens gegeven door specialisten in de materie.

Tijd voor discussie en ervaringsuitwisseling

Aangezien de cursus in zijn geheel te volgen is in een beperkte groep is het zeker een meerwaarde dat je onderling met collega’s kan discussiëren en ervaringen uitwisselen.

Deze cursus volg je in zijn geheel, individueel of als koppel (dit laatste is een aanrader).

Ook als je pas over enkele jaren de pensioenleeftijd bereikt kan het al veel stof tot nadenken geven en geef je jezelf wat meer tijd om praktische zaken te regelen. Achteraf kan je natuurlijk nog altijd terecht bij ons voor begeleiding en vragen.

Praktisch

De cursus gaat door op 18 en 25 november 2021 in het Koetshuis in Bokrijk, Craenevenne 131

We starten om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur. Er is telkens een warm middagmaal voorzien.

Inschrijven is verplicht via limburg@boerenbond.be of op 011 30 37 00 (ten laatste op 15 november). De kostprijs bedraagt 85 euro per persoon of 140 euro per koppel (inclusief 2 maaltijden en drank) voor leden. De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag op rekening van  provinciaal bestuur Boerenbond Limburg BE12 7360 0257 3392.