hbbh

Voorzitter Ceyssens uitgebreid in gesprek met boeren in Ravels

jnnj
njjn
jnjn

"Laat ons duidelijk zijn: het stikstofdecreet is gestemd. En wij stappen naar het Grondwettelijk Hof omdat het geen rechtszekerheid en perspectief biedt."

jnnj

Vrijdag gingen de Agridagen in Ravels van start. 220 exposanten presenteerden zich aan de bezoekers. Een druk gevulde dag waarbij het informatieve aan het aangename werd gekoppeld, al was de actualiteit van de afgelopen dagen nooit ver weg.

DjustConnect is het onpartijdige datadeelproject waar ILVO de trekker van is. Bij de aanvang van de Agridagen werd een stand van zaken opgemaakt. Ook werden enkele pijnpunten gedetecteerd: is iedereen wel mee met de digitalisering? Hoe zit het met de legale kant van het delen en verwerken van gegevens? Wat als de verschillende input-leveranciers hun boeren identificeren aan de hand van verschillende parameters? Voor elk van deze knelpunten bestaat gelukkig ook een aanpak.

Bij land- en tuinbouwers heerst een dubbel gevoel. Enerzijds is het moeilijk om zomaar iedereen toegang te geven tot je data, anderzijds zou meer digitaliseren soms nog meer administratieve vereenvoudiging met zich mee kunnen brengen. Tijdens dagen waarin boeren minder administratieve lasten vragen, is meer digitalisering alvast een van de mogelijke antwoorden.

njnj
jnjn

Tijdens het druk bijgewoonde melkveesymposium kregen de melkveehouders het centrale woord. Thema’s: verduurzaming, vers gras voeren, de link tussen vervangingspercentage en bruto saldo, bedrijfsovername… Jos Knoef was één van de Nederlandse boeren die vol inzet op langleefbaarheid van koeien en een laag vervangingspercentage. “Heb geduld met koeien. Ik heb wel eens koeien tien inseminatiepogingen gegeven eer ze drachtig werden, maar zolang ze persistent zijn vind ik dat geen probleem.”

kg
iyt

Persistent zijn in de wil om te blijven boeren, daar heb je als boer maar beter genoeg van. Tijdens de eerste dag van de Agridagen was er veel volk en geen protest, maar dat nam niet weg dat de bezorgdheden van de boeren wel prominent op tafel lagen. “Met de beurs willen we tonen dat de sector niet blind is voor de realiteit, en hakken in het zand zet, maar dat het een sector is die staat voor verantwoord ondernemen en verduurzamen”, aldus beursvoorzitter Joris Van Olmen. 

Minister van Landbouw Jo Brouns noemde het debat van de afgelopen periode veel te gepolariseerd. Antwoorden moeten de polarisatie overstijgen. Landbouw kan daarbij een partner zijn in het realiseren van natuurdoelen. “Voor akker- en weidevogels kan je perfect initiatieven nemen om deze te bevorderen in een weide waarop koeien staan. Je hoeft daarvoor de weide niet af te pakken van de boer”, vond Brouns. Tijdens zijn rondgang mocht hij ook de nieuwe Gouden Piétrain utreiken aan Dezlin 211v341 van KI Vanseelandt, met als kweker Luc Vermeiren uit Rijkevorsel. 
 

hbhb
jnjn
jnnj
hbhb