Menu

Terug naar Actualiteit >Voorzichtig optimisme op jaarvergadering BCZ

Alle regio's

Aan de vooravond van de zomer roept BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie, traditioneel haar partners en leden samen voor haar jaarvergadering. 2017 was een goed jaar voor de melkveehouders en de zuivelindustrie, wat 2018 betreft heerst er voorzichtig optimisme.

Voorzitter Luc Van Impe blikt terug op een goed zuiveljaar, en ondanks de slabakkende melkprijs van begin 2018 ziet hij de laatste weken beterschap. Dat is genoeg om de toekomst positief in te zien. “Met de gestegen zuivelnoteringen van de laatste weken en de recente start van de verkoop van mageremelkpoeder uit de interventievoorraad kunnen we voorzichtig maar positief vooruitkijken. Wat de noteringen betreft, is het enkel boter die boven het niveau van vorig jaar uitkomt. Die felle prijsklim was ook voor ons vorig jaar een grote verrassing, maar intussen hebben veel zuivelondernemingen begin 2018 de waardeverhouding vet/eiwit aangepast ten voordele van melkvet. Dat marktsignaal wordt zo doorgegeven aan de melkveehouders.”

De jaarvergadering werd ook aangegrepen om de inspanningen van de zuivelsector op het vlak van duurzaamheid bekend te maken. Zo wordt er steeds meer water gerecycleerd, dat is goed voor 28% van het totale waterverbruik in de sector. “Het doel is dat melkpoederbedrijven op termijn zelfs waterneutraal kunnen werken”, zegt afgevaardigd bestuurder en woordvoerder Renaat Debergh. Hij benadrukt ook dat de zuivelsector vorig jaar een sterke economische prestatie neerzette. “De omzet groeide met ruim 10%, de tewerkstelling met 2% en de uitvoer steeg zowel in waarde als in volume.” De melkveehouder ontving vanuit de zuivelindustrie gemiddeld een melkprijs van 36,9 euro per 100 liter, dat is goed voor de tweede hoogste prijs in de voorbije tien jaar.

Een opvallende observatie is dat mozzarella momenteel twee derde van de kaasproductie uitmaakt die voor export is bestemd. Dit is te verklaren door ketens als Pizza Hut, die steeds meer vestigingen openen in Zuid-Azië. China is een zeer belangrijke exportmarkt voor onze Europese zuivelproducten, maar we mogen er niet van uitgaan dat dit zo zal blijven. “Voorlopig zitten we goed omdat China zelf nog niet in staat is om aan de binnenlandse vraag naar zuivel te voldoen, maar het is mogelijk dat die situatie op termijn omslaat”, aldus Debergh.

De voormiddag werd afgesloten door presentaties van Joris Relaes van ILVO en Réné Poismans van CRA-W. Zij brachten hun visie op de vele uitdagingen die de sector, en de melkveehouder in het bijzonder, te wachten staan. Een uitgebreidere kijk op deze presentaties lees je in Boer&Tuinder van 15 juni.